Ja, vad händer nu?

Det är frågan åtta av tio göteborgare som motsätter sig tunnelprojektet Västlänken ställer sig efter det oväntade beskedet 14 maj från Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt.

Beslutet innebar i korthet, att endast myndigheten Trafikverket fick gehör för sitt överklagande av domen i MMD i Vänersborgs Tingsrätt, inga andra. Inga kritiker, inga organisationer, inga sakägare.

Ingen enda av drygt 410 sakägare; föreningar, enskilda, bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare fick prövningstillstånd för någon del av sina yrkanden.

Men precis som väntat är bland annat organisationer som Stoppa Västlänken Nu, med över 7 300 medlemmar på Facebook, redan igång och filar på formuleringarna i överklagandet till Högsta domstolen.

Överklaganden skall vara inkomna senast 11 juni.

Vad kostar pengar?

I domskälen från MMOD angavs bland annat, att dröjsmålet med byggstarten kostar pengar, tio miljoner i veckan!

Uppgiften härstammar från Trafikverket men ingen utanför myndigheten tycks veta vad det är som står och tickar pengar.

Dåligt skrivna avtal? Övertro på tidigt igångsättningstillstånd? Entreprenörer som åberopar förseningsklausuler. Konsulter som…

Miljööverdomstolen grundade alltså delvis sin bedömning och sitt utslag på att granskningen av Göteborgs mest omdebatterade bygge sedan stadens tillblivelse 1621 kostar (för mycket?) pengar.

Man kan förmoda att miljödomstolens ekonomiska argument hamnar i fokus när nu domen i MMÖD överklagas till Hösta Domstolen.

Så här kommenterade av en ledamöterna i Hovrätten, Hans Nyman: ”Ett motiv är att det här är ett stort och samhällsviktigt projekt. Trafikverket säger att det kostar tio miljoner kronor i veckan att inte börja bygga…”

”Ni måste vara väldigt arga!”

Så sammanfattade Inga-Britt Ahlenius stämningsläget angående utslaget om Västlänken i Svea Hovrätt.

Beskedet kom samma dag som det relativt nystartade partiet Demokraterna i Göteborg hade ordinarie årsmöte, då den förra chefen för FN:s internrevision var inbjuden son gästtalare under rubriken ”Vilda Västern – varför i Göteborg?”

Partiledaren Martin Wannholt hälsade alla välkomna genom att kommentera beslutet.

– Nu går Demokraterna till val med att vi kommer att häva avtalet och då blir det åka av i den här valrörelsen i Göteborg.

Föregående

Poseidon säljer två hus med 200 lägenheter till Skandia

Nästa

Stoppa Västlänken satsar nu på valet