Ann-Sofie Hermanssons hårdföra ingripande mot filmvisningen av Burka Songs 2.0 och den tuffa kritiken mot de kommunanställda som stod bakom arrangemanget har fått konsekvenser.

Nu drar sig Social Resurs ur ett antirasistiskt nätverk och ett arrangemang om antirasistisk HIV-prevention.

Det får hård kritik av Göteborgs rättighetscenter i en skrivelse till kommunstyrelsen.

”Vi kan redan nu se att samverkan mellan staden och civilsamhället har påverkats”, skriver organisationen i ett brev till kommunstyrelsen

”Ett  exempel är fördjupningsdagen för Antirasistisk HIV-prevention och SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) som är inplanerad till måndagen den 14 maj. Där står RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva gruppen i Väst, Göteborgs Stad och Närhälsan som avsändare till inbjudan.

Nu har staden (genom Social Resurs) meddelat att de drar sig ur helt och inte heller kommer att ställa upp med lokal till detta evenemang. De kommer också helt dra sig ur det antirasistiska nätverk som de tidigare har ingått i. Som anledning anger de att deras högsta politiska ledning är tydlig med vilken värdegrund som gäller.”

Göteborgs rättighetscenter, som arbetar emot diskriminering, har tidigare kritiserat att Ann-Sofie Hermansson stoppade filmvisningen av Burka Songs 2.0.

”Denna händelse berör flera olika människorättsfrågor inklusive  yttrandefrihet, konstnärlig  frihet, islamofobi, religionsfrihet och kvinnors rättigheter

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering ser med allvarlig oro på den utbredda islamofobin i staden, samhället och i media. Vi tycker att det är ytterst allvarligt när ledningen i Göteborgs Stad förstärker den bild som media målar upp.

Vi ser att den strukturella diskrimineringen av muslimer i samhället idag förstärks när staden, istället för att föra samtal med berörda parter, baserar sina beslut på GP:s och andras påståenden och tyckanden som spär på islamofobin. Det sätt som staden hanterar den aktuella situationen på kan allvarligt försvåra och kanske till och med omöjliggöra en framtida samverkan mellan staden och civilsamhället”, skrev organisationen.

Inför veckans möte i kommunstyrelsen vill organisationen att kommunstyrelsen tänker om och

”- väljer att titta på vilka grunder beslutet att ställa in evenemanget Burka Songs 2.0 fattats.
– gör en bedömning av hur ett sådant handlande följer rådande lagstiftning kring diskriminering och rätten till yttrandefrihet.
– bordlägger ärendet för att ett möte mellan Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering och kommunstyrelsen kan komma till stånd för att diskutera hur vi tillsammans på ett konstruktivt sätt kan arbeta framåt i frågorna.”

FOTNOT:

Göteborgs rättighetscenter har som syfte att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Föreningen ska verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering på grund av etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer samt ålder.

LÄS ÄVEN:

Kan Ann-Sofie Hermansson ta sig ur kulturbråket med sin demokratiska fernissa i behåll?

 

Föregående

Kommunen riskerar vite för dålig arbetsmiljö för lärare

Nästa

Må Akademien återgå till arbetet