Fastighetskontoret har planerat en studieresa till Holland för mellan 15 och 18 medarbetare på planerings- och utvecklingsenheten. De ska studera kollektivboende för seniorer, bo- och byggemenskaper samt stadsutveckling.

Kostnad: Omkring en kvarts miljon eller 15 000 per medarbetare.

Studieresan anordnas av Fastighetskontorets planerings- och utvecklingsenhet  (FSPU) och finansieras ”av medel inom befintlig ram”.

”Deltar gör samtliga medarbetare på FSPU och en person från Strategiska avdelningens stab samt eventuellt ytterligare tre personer från kontoret (totalt 15-18 personer).

Resa sker med flyg.

Syftet är att ”insamla kunskap kring kollektivboende, bo- och byggemenskaper samt stadsutveckling” i Nederländerna.

”Ett flertal studiebesök kommer att genomföras för att ta del av stadsplanering i städer som ligger i framkant inom stadsutveckling och som har liknande utmaningar och visioner som Göteborg.”

Om fastighetsnämnden godkänner förslaget genomförs resan under tre dagar från den 23 maj.

Föregående

IVO sågar Kofferdalen och nämnden

Nästa

Askim först ut i miljardsatsningen på nya simhallar