En ny simhall ska stå klar i Askim 2021 enligt Idrotts- och föreningsförvaltningens önskemål.

En tight tidsplan, menar fastighetskontoret som tror att det kan ta längre tid.

Priset på den nya simhallen är satt till 125 miljoner.

Innan bygget kan påbörjas måste dock en byggplan antas.

Fastighetskontoret begär nu ett planbesked för den plats  som valts ut: grusplanen intill nuvarande simhall (som ska konverteras till ett allaktivitetshus när den nya simhallen står klar).

Platsen har flera fördelar framför andra möjliga platser som granskats: den ”har  färre beroenden än de andra platserna då den inte behöver synkroniseras med andra utbyggnadsprojekt, det finns inga höga naturvärden som påverkas, den förutsätter inte en ombyggnation av väg 158, den kräver inte inlösen av mark”, skriver fastighetskontoret och noterar att det också kan påverka tidplanen positivt.

Investeringen beräknas kosta 125 miljoner kronor och inkluderar ny simhall, konvertering av befintlig  simhall till allaktivitetshall, infart,  justering av skatepark, flytt av ledningar samt entrétorg.

”Utöver detta tillkommer en eventuell justering av gångväg från busshållplatsen samt en eventuell justering av parkeringar. Detta får dock planarbetet utvisa.”

”Det är positivt att simhallen ersätts i ett läge nära Hovåsskolan samt att den befintliga hallen blir en allaktivitetshall. En negativ konsekvens är att grusytan som tas i anspråk idag används av barnen på skolan.”

Läs också:  Var ska nya centralbadet placeras?

 

 

Föregående

Kommunal studieresa till Holland

Nästa

Bolagiseringen och Västlänken förlamar Göteborg enligt ny rapport