Om detta var alla Spanaren pratade med överens.

Samövningen mellan försvarsmedicinska enheter och akuten på Sahlgrenska hade gått bra… så bra det nu kan gå i en övning.

I ett skarpt läge tillkommer självklart ett extra svårt stressmoment. Men skarpa lägen får och kan man öva utomlands, vilket åtskilliga av deltagarna gör och har gjort.

Övningen föranleddes av ett fingerat angrepp vid Göteborgs garnison på Käringberget. Det skedde under en publikdag med öppna grindar för allmänheten. Plötsligt hade en bil fullastad med sprängämnen forcerat en annan grind i ett självmordsdåd varvid lasten detonerades i folkmassan.

Mikael Olausson förfogar över 22 ambulanser

Många döda kan man förmoda men ännu fler svårt skadade och lemlästade, som snabbt måste få vård på sjukhus.

”Absolut en bra övning”

– Det har flutit på fantastiskt fint. Vi började faktiskt öva redan under onsdagen uppe på Käringberget tillsammans med polis och militär. Absolut en bra övning… och övning kan man aldrig få för mycket av.

Det förklarade Mikael Olausson vid samtal med Spanaren. Han är chef för ambulanssjukvården i Göteborg, som deltog med tre ekipage och besättningar i övningen,

Han berättade också att Göteborg i ett eventuellt skarpt läge totalt förfogar över 22 ambulanser placerade på åtta stationer.

– Plus att övriga VG-regionen naturligtvis kulle ställa upp med sina resurser om det skulle behövas, lade Mikael Olausson till.

En viktig samövning

Torsdagens samövning mellan försvarsmedicinen och den civila sjukvården är den största som någonsin genomförts.

Betydelsen underströks ytterligare av att både försvarsminister Peter Hultqvist och VG-regionens ordförande Johnny Magnusson övervakade transporterna av de övningsmässigt svårt skadade strax intill Sahlgrenskas akutintag.

En ström av övningsmässigt skadade fördes in. Foto: Per Wissing

Ordningen kring akutintaget upprätthölls av en grupp försvarsanställda militärpoliser, åtta stycken alltså, under befäl av löjtnant Peter Olsson. Det var lätt att få intrycket att övningen var ganska behaglig där i solskenet.

Efter milda anvisningar från Peter Olsson kunde Spanarens utsände inte komma tillräckligt nära för att eventuellt överhöra samtalet mellan Peter Hultqvist och Johnny Magnusson.

”Ett fantastiskt jobb”

Däremot var det lättare att få byta några ord med övningsledaren, kommendörkapten Sven Hedrén. Om allt hade gått som planerat?

– Tveklöst ja! Allt har gått som smort. Inte minst Sahlgrenskas personal har gjort ett fantastiskt jobb. Jag är imponerad! svarade en avspänd Sven Hedrén.

Spanaren lyckades även haffa en övningsdeltagare, som hade fungerat som skademarkör, på väg ut från Sahlgrenska efter fullgjort värv. Hur svårt  skadad var hon efter attacken?

– Ganska illa däran, tycker jag nog. Jag hade brännskador på ryggen och kunde inte gå eftersom båda anklarna var fördärvade, berättade Christina Bäcklund, till vardags mc-ordonnans på Göteborgs garnison.

Föregående

Lugnet återställt på Passcentralen

Nästa

IVO sågar Kofferdalen och nämnden