En kvinna i 35-årsåldern har lagt ut ett rasistiskt montage på Internet med bilder från Hiroshima och Detroit. Nu åtalas hon för hets mot svarta.

På montaget visas först bilder från 1945. Hiroshima är förstört och Detroit välmående.

På två andra bilder som visar nutid är Hiroshima återuppbyggt men i Detroit visas förödelse.

Bilderna kompletteras med en text med innebörden att det är värre att ha svart befolkning än att utsättas för kärnvapengrepp.

Kvinnan använder dessutom ordet ”niggers”.

En åklagare i Göteborg har alltså valt att åtala henne. Hon ställs inför rätta och kan dömas till fängelse upp till två år.

Det finns många olika grupper, folk och nationer där folk har mörk hudfärg. Men det räcker att allmänt uttrycka missaktning för svarta för att dömas för hets mot folkgrupp. Lagen kräver ingen närmare specificering.

På samma sätt är det åtalbart att allmänt hetsa mot muslimer utan att man mer exakt anger vilken sorts muslimer man menar.

Svepande lag

Så här står det i den lag som nu gäller, den trädde i kraft 2003:

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.”

Lagen är alltså svepande och gör att hot eller missaktning mot ungefär vilka människor som helst kan vara hets mot folkgrupp – de flesta har ju ett visst nationellt eller etniskt ursprung.

Kan man alltså hetsa mot svenskar och åka i fängelse för det? Intressant fråga, det råder delade meningar.

JK hade åsikt

Justitiekanslern Göran Lambertz uttalade 2003 att svenskarna inte bör betraktas som en folkgrupp som det är straffbart att hetsa mot.

Men 2015 blev Norrköpings tingsrätt tvungen att tolka lagen och kom till en annan slutsats än Lambertz.

En bloggare hade skrivit att ”nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare”, att svenskar ”inte hyser respekt för judar och andra” och att de ”beter sig som djur”.

Mannen ”vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra”.

I ett tillägg till bloggen skrev mannen senare:

”Till den som kan belägga att jag begått något endaste brott – företag, förening, fiende eller frände – utfäster jag härmed 25 000 kronor! Den som vill kräva pengarna får stämma mig i valfri tingsrätt”.

Krävde pengar

En förening tog honom på orden, stämde honom och krävde 25 000 kronor eftersom han begått brottet hets mot folkgrupp.

Tingsrätten gick då emot JK och kom fram till att också svenskar kan omfattas av hets mot folkgrupp.

Rätten gjorde denna bedömning efter att ha studerat förarbetena till lagen. Domstolen skrev vidare att Justitieombudsmannen, till skillnad från JK, har bedömt att bestämmelsen visst omfattar svenskar.

(Fast sedan blev bloggaren friad, han ansågs inte ha varit grov nog för att uppnå kravet för missaktning. Föreningen fick alltså inga pengar.)

Tilläggas ska att skyddet för sexuell läggning inte omfattar pedofiler. Och när det gäller skyddet för religiösa är det oklart om det gäller scientologer.

 

Föregående

Björn Borgs son - nästan som McEnroe

Nästa

DN:s robot får nog huvudvärk