Båda parter tror på en överenskommelse för hamnarbetarna, men vägen dit är fortfarande, efter 46 år, svårframkomlig.

– Vi är optimistiska om att nå fram till en lösning, säger Maria Arkeby, presstalesperson för Transportarbetareförbundet. Var och i vilken fråga parterna var för sig ska ge efter för att nå fram till en uppgörelse är en uppgift för nästa möte, säger hon. Något nytt möte är dock inte utsatt.

På LOs initiativ har flera träffar mellan Hamn4an och Transport ägt rum, både i Stockholm och i Göteborg. Den senaste träffen hölls för ett par veckor sedan.

– För oss är detta ingen prestigefråga, så vi håller inte dörren stängd. Detta är en 46 år gammal fråga som vi söker en framkomlig väg för att lösa, för att skapa lugn och ro i Sveriges hamnar enligt den svenska modellen, tillägger hon.

– Hinder på vägen tycks ligga i stadgarna. LO och dess förbund arbetar enligt den representativa demokratin, där valda ombud företräder medlemmarna. Svenska Hamnarbetarförbundet väljer en modell med direkt demokrati, där medlemmarnas röster avgör i varje fråga.

En uppgörelse enda hållbara på sikt

– Jag vill tro att vi når fram till en uppgörelse, säger Erik Helgesson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Det finns absolut en chans att nå fram. Det är det enda hållbara för branschen på sikt, menar han. Men han är inte särskilt optimistisk om en snar uppgörelse.

– Man försöker nog först slå ihjäl oss, men sedan kanske, – för det lyckas man inte med.

– Vi får ge och ta, menar han.

Det senaste som stör Svenska Hamnarbetarförbundet är att arbetsgivarsidan från 1 april stänger ute Hamnarbetarförbundets omkring 100 skyddsombud från det uppdraget. Det anses som en frontattack mot Hamnarbetarförbundet.

– Våra skyddsombud har i många år arbetat sida vid sida med Transports. Tempot i hamnarna ökar och pressen på arbetarna växer i samma mån. Så detta är ett enormt risktagande!, anser Erik Helgesson. Den risken kan i värsta fall leda till olyckor med dödlig utgång som skedde härförleden i Oxelösund. Sådant skapar en stämning av bitterhet i leden, menar Erik Helgesson.

När väl parterna kommer att träffas är de i stort sett jämnstarka. Svenska Hamnarbetarförbundet anser sig vara det förbund som har flest medlemmar bland landets hamnarbetare, omkring 1300.

Transportarbetareförbundet å sin sida hävdar cirka 1500 medlemmar i sina led. Men siffrorna är inte exakta. De kan variera beroende på vem man frågar. Därutöver kommer ett antal oorganiserade hamnarbetare.

De två terminalerna i Göteborg, APM Terminals och RoRo är de två största i landet.

Föregående

Zeqirajs avhopp avslöjar sprickan

Nästa

Göteborgs tingsrätt saboterar grundlagsenliga rättigheter