Miljöpartiet har vid ett sammanträde i fullmäktigegruppen på söndagen deklarerat att de saknar förtroende för Henrik Munck och att de ”tycker” att han skall lämna sina politiska uppdrag.

Gruppen var enig i sitt beslut. Henrik Munck, som är ersättare i fullmäktige, var inte närvarande vid mötet utan han fick besked om partiets beslut i ett enkelt mail.

Henrik Munck

Henrik Munck är i dag bland annat ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg och 1:e vice ordförande i Trafiknämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Mailet fick Henrik Munck av Ulf Kamne och det har bland annat följande innehåll:

”Hej Henrik. Kommunfullmäktigegruppen träffades i dag som planerat. Vi ser alla positiva saker hos dig och det arbete du utfört. Efter dina offentliga utspel landar gruppen i att vi saknar förtroende för fortsatt samarbete med dig. Vi tycker därför att du ska lämna dina uppdrag. Alla närvarande var eniga. – – – Vänliga hälsningar Ulf Kamne.”

– Tydligen är det så här man gör sig av med politiker i dag, kommenterar Henrik Munck för Spanaren, sent på söndagskvällen.

Öppenhjärtiga debattartiklar

Anledningen till Miljöpartiets misstroendeförklaring mot en av sina tyngsta medlemmar är de uppriktiga och öppenhjärtiga debattartiklar Henrik Munck skrivit den senaste tiden.

Bland annat har han pekat på vilken ihålig investering Västlänken är/skulle bli om inte statsmakterna skjuter till ytterligare 50 miljarder för utbyggnad och modernisering av det västsvenska järnvägsnätet.

Men det som nog sved mest hos miljöpartisterna var Muncks påpekande att partikamraterna är otroligt flitiga och snabba med att dra fram rasistkortet i tid och otid samt att de medverkat till flera okloka beslut.

”Odemokratiskt och oprofessionellt”

– Jag anser att Ulf Kamnes och Miljöpartiets agerande är odemokratiskt och oprofessionellt. Jag har inte getts möjlighet att bemöta Ulf Kamnes anklagelser. Och jag vet inte ens vad anklagelserna konkret gäller, säger Henrik Munck och fortsätter:

– Att uttala att det saknas 50 miljarder i tåginvesteringar för Göteborgsregionen borde knappast vara skäl för att behöva lämna politiska uppdrag i Miljöpartiet. Det finns en bredare bild som intygas av andra att Ulf Kamne gärna angriper dem som har andra åsikter än han. Man kan få intrycket att han helst omger sig med jasägare.

– Jag kan konstatera, att ingen av männen bland de 20 första namnen på Miljöpartiets kommunfullmäktigelista 2014 finns med bland de 20 första namnen inför 2018. Total personomsättning är det som skett under Ulf Kamnes ledarskap i partiet, säger Henrik Munck.

MP:s kommuniké om konflikten

På måndagseftermiddagen publicerade Miljöpartiet på Facebook följande kommuniké med anledning av den senaste tidens politiska konflikt med Henrik Munck:

MP Göteborg har inte längre förtroende för Henrik Munck

MP Göteborgs kommunfullmäktigegrupp har inte längre förtroende för att Henrik Munck driver MP:s politik och vill därför att Henrik Munck lämnar sina uppdrag för Miljöpartiet. Detta efter en lång rad händelser.

Miljöpartiets väljare ska kunna lita på att dess företrädare för en Miljöpartistisk politik. Henrik Munck har gjort flera uttalanden som avviker från partiets politik. Miljöpartiet har alltid varit ett parti med en öppen attityd till intern diskussion. Men han har inte försökt driva dessa frågor internt i styrelsen, i budgetarbetet eller på något annat sätt försökt få partiet med sig. Istället har han kört ett eget spel i media som en del av en personkampanj. Detta agerande står i strid med den kandidatförsäkran som alla partiets kandidater skriver under, och var ett av skälen till att valberedningen strök Henrik Munck från sitt förslag till partiets kommunfullmäktigelista.

Samarbetet med Henrik Munck har brustit under en längre tid i Trafiknämnden och han har upprepade gånger hamnat i personkonflikter. Flera miljöpartister har försökt stötta honom för att lösa konflikterna, men nu går det inte längre.

Kommunfullmäktigegruppen har inte längre förtroende för Henriks Munck förmåga att företräda Miljöpartiet. Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp enades på söndagen om följande uttalande:

”Efter Henrik Muncks offentliga uttalanden i trafikfrågor har kommunfullmäktigegruppen beslutat att utse en ny ansvarig för trafikfrågor i kommunfullmäktige eftersom gruppen inte har förtroende för att Henrik driver Miljöpartiets linje i dessa frågor.
Kommunfullmäktigegruppen har beslutat att välja Derya Tumayer att svara för trafikfrågor i kommunfullmäktige.

Efter Henrik Muncks offentliga mediala utspel har förtroendet skadats och kommunfullmäktigegruppen anser därför att Henrik Munck inte längre kan ha några uppdrag för Miljöpartiet”.

Om han inte självmant väljer att avgå från sina poster blir han i praktiken kvar som politisk vilde.

”Har fortfarande inte fått några svar!”

När Spanaren pratar med Henrik Munck igen har han precis ögnat igenom Miljöpartiets kommuniké.

– Och vad tycker han om den?

– Tja, jag har ju fortfarande inte fått några konkreta besked om på vilket sätt jag har brutit mot Miljöpartiets policy och uppfattningar. Det kan ju rimligtvis inte vara mitt påpekande att det behövs ytterligare 50 miljarder till järnvägsnätet i Västsverige för att Västlänken skall bli en vettig investering.

– I mitten av kommunikén talas det om att du har varit inblandad i konflikter i Trafiknämnden. Vad handlar det om?

– Det är fel, det stämmer inte alls. Jag har tvärtom vid flera tillfällen fått beröm av Ulf Kamne för mitt sätt att sköta det uppdraget. Jag såg bland annat till att budgeten blev återremitterad för kompletteringar.

– Och slutligen… sista meningen i kommunikén. Har du hunnit tänka efter och bestämma något om framtiden? Stanna kvar och sköta dina uppdrag som oberoende – eller lämna?

– Nej, det har varit för rörigt och många andra frågor att svara på i dag. Jag skall nu gå hem och ta mig en ordentlig funderare… så får vi se sen. Jag måste dessutom få några konkreta besked av partiet om mina påstådda brott innan jag tar ställning. Jag anser att Ulf Kamnes hela hantering av frågan är felaktig eftersom jag inte har fått tillfälle att bemöta anklagelserna face to face, säger Henrik Munck.

Föregående

IVO kräver mer fakta om dödstragedin på korttidshemmet

Nästa

Fixfabriken en 9000-årig historia