Olyckshändelserna på det kommunala korttidshemmet Kofferdalen liknar inget annat
som hamnat hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

– Det är väldigt ovanligt med två svåra olyckor på samma ställe på så kort tid, säger
Birgitta Arnesen.

Hon handlägger den tragiska drunkningen som inträffade i början av året när en
funktionsnedsatt tonårspojke lämnades utan tillsyn i ett badkar.

Två personer i personalen hade ansvar för honom men ingen fanns på plats när han
kom under vattnet och förlorade medvetandet.

Ett dygn senare avled han på Sahlgrenska sjukhuset.

I oktober 2017 inträffade en annan olycka. I det skållheta vattnet fick en liten flicka så
svåra brännskador på fötterna att hon behövde sjukhusvård i 13 dagar.

Otillräcklig förklaring

Men den Lex Sarah-utredning för den händelsen som kommunen nu lämnat över till IVO
duger inte.

IVO anser inte att de bakomliggande orsakerna till olyckan har förklarats tillräckligt, i
synnerhet inte i skenet av det följande dödsfallet.

Vad gäller pojkens tragiska död kräver IVO svar och förklaring från nämnden för Social
resursförvaltning senast 9 mars.

De två personer som förlorade uppsikten över pojken stängdes av från arbetet med
omedelbar verkan och är varslade om avsked. En polisutredning pågår och de är
misstänkta för vållande till annans död vilket kan innebära två års fängelse.

Men IVO kräver mer besked av kommunen och skriver:

”Även om den direkt orsaken till ett missförhållande är att någon eller några i en
personalgrupp har gjort fel så finns det ofta ytterligare förklaringar till det som
inträffat:”

Arbetet försvåras

Kofferdalens korttidshem stängdes direkt efter olyckan vilket i viss mån försvårar
arbetet för IVO.

– I normala fall brukar vi besöka arbetsplatsen och skaffa oss en egen uppfattning,
berättar Birgitta Arnesen.

Men nu har alltså verksamheten upphört och kommer så småningom flyttas till Högsbo
sjukhus och slås samman med andra korttidshem.

Spanaren har tidigare berättat om pedagogen Bo Sannum som rekryterades till
Kofferdalen för att styra upp en arbetsplats med stora organisatoriska brister. Efter
drygt ett år orkade han inte längre och sade upp sig, framför allt på grund av det
bristfälliga stödet från sina chefer och arbetsgivare.

Bo Sannum har också vänt sig till IVO med en anmälan som sannolikt kommer att väga
tungt i myndighetens kommande beslut.

Spanaren har tagit del av intern skriftväxling mellan annan personal och arbetsgivare
som i alla delar styrker Sannums kritik.

När Spanaren berättar för Birgitta Arnesen att den döde pojkens mor under ett års tid
försökte få honom flyttad från Kofferdalen är det en nyhet för IVO.

Det kan ta allt mellan två och sex månader innan IVO samlat in tillräckligt mycket fakta
för att formulera ett beslut. Eventuella disciplinära åtgärder blir en fråga för sociala
resursnämnden.

Läs tidigare nyhetsartikel HÄR och Bo Sannums kommentar HÄR.

Föregående

Tjörnborna säger nej till hotellplaceringen

Nästa

Miljöpartiet kastar ut Munck i stor enighet