Nyligen avslutades den arkeologiska förundersökningen på Fixfabrikens tomt. Nu väntar arkeologerna på exaktare datering med kol-14 på den gamla boplatsen, så att byggplanerna kan gå framåt.

Magnus von der Luft, en av Riokooperativets arkeologer, har sorterat och samlat en del av stenåldersfynden i plastpåsar. I sommar gör de sista utgrävningarna av Fixfabrikens tomtmark, inför bostadsbyggandet i slutet av året.

Fornlämningen, kallad nr 15 i Göteborgs socken, i området runt Sannaskolan och fd Fixfabriken har varit känd sedan 1917. Då var det en cirka 8000 till 9000 år gammal boplats, som man inte kunde datera mer precist. Stenåldersboplatsen grävdes ut första gången 1930 av Johan Alin från Göteborgs Arkeologiska museum. Där hittades yxor, pilspetsar, knivar, skrapor och avslag från tillverkning. Den har även grävts ut vid flera andra tillfällen.

-Vi har även passat på att gräva 2015-2017 kring Sannaskolan, när byggnaderna har  renoverats. Vi har tagit prover, som kommer presenteras i en rapport senare i vår, säger Magnus von der Luft, arkeolog från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ.

Inför kommande bostadsbyggen kommer slutgrävningar förmodligen att ske i slutet av sommaren. Provschakten har visat material från äldre stenålder (8-9000 år) med ett par tre yxor och borrspetsar, när folk inte var bofasta utan jagade och fiskade efter tillgång. Från yngre stenåldern (6-7000 år) finns tillverkningsspill. Med kol-14 kommer nu material från eldstäder och stolphål från hus att skickas till Uppsala för datering med cirka 200 års exakthet.

-Vi hoppas också att hitta mer från äldre stenåldern, kanske verkstäder från exempelvis skinnberedning, genom att undersöka större ytor uppdelade i rutsystem, säger Magnus von der Luft.

Nyligen revs byggnaden med Pari Plast inom Fixområdet, där HSB och Balder så småningom ska bygga fyra kvarter med sammanlagt 500 bostadsrätter. På bussgaragets tomt, som ägs av kommunen genom fastighetskontoret, kommer det på sikt bli 600 hyres- och bostadsrätter. Garaget rivs dock inte förrän tidigast 2020.

Tillverkningsspill från tillverkning av redskap som användes vid stenåldersboplatsen vid Sannabacken i västra Göteborg.

-Markanvisning till garaget kommer att ske senare. Alla äldre röda tegelhus kommer att vara kvar inom området, säger Elisabeth Forsberg.

Hon tror att detaljplanen för Fixfabriken kan godkännas i mars 2018 och fastställas av fullmäktige i april. Då kan rivningen påbörjas i april och byggstarten ske i november. 250 lägenheter ska helst vara klara till det kända årtalet 2021. Men allt förutsätter att arkeologerna inte göra några förvånande fynd.

På ”skoltomten”, det vita nerklottrade huset i hörnet av Lantvärnsgatan/Karl Johansgatan planeras på sikt skola och äldreboende.

Föregående

Miljöpartiet kastar ut Munck i stor enighet

Nästa

Över 100 000 busringningar till larmnumret