– Ett samarbete måste byggas med det lokala näringslivet och andra aktörer för att de tillsammans året om ska kunna utgöra en tillräckligt stark dragningskraft för att hotellprojektet ska lyckas, säger VD Jonas Stenberg på göteborgsbaserade Ess Group till Spanaren.

– Skärhamn i sig är inte tillräckligt attraktivt, anser han.

Jonas Stenberg

Ess Group äger ett antal hotell- och konferensanläggningar i Sverige.

– Med det föreslagna läget vid havet och en mycket bra operatör har projektet en möjlighet att få lönsamhet, säger Jonas Stenberg.

Det finns likheter med Ess Groups hotell- och konferensanläggningar alldeles vid havet i Falkenberg och i Ystad, där orterna i sig inte är tillräckligt intressanta för resenärer att besöka under vintersäsongen men där anläggningarna blivit en attraktion som lockar.

– Ser man på hotell- och konferensmarknaden över tid så har de som finns i storstadsområdena en stadig trend uppåt, säger han.

– Anläggningarna i mindre orter är mycket mer beroende av konjunktursvängningarna, tillägger Jonas Stenberg.

Anläggningen måste andas Bohuslän 

– Det finns något i Skärhamn inom bland annat kultursidan, som gör orten till ett attraktivt besöksmål. Men där saknas hotellrum, kommenterar för Spanaren Fredrik Lindén, VD för Turistrådet Västsverige i Göteborg.

– Men det beror på hur man gör satsningen, den måste passa Skärhamn. Den måste andas rätt, andas Bohuslän, tillägger han.

Han anser att orten har en potential. Den ligger inom en timmes färd från Göteborg.

Fredrik Lindén

– Men konkurrensen är mördande, påpekar Fredrik Lindén.

Turistrådet Västsverige anlitas som strategisk resurs för bland annat besöksnäringen i Västsverige.

– Vi vill skapa jobb och en bild av Västsverige, säger han.

Kommer att påverka marknaden positivt

– Jag välkomnar satsningen på Gråskär. Det behövs fler aktörer i Bohuslän, säger Patric Österström, VD på Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund.

– Etableringen kommer att påverka marknaden för hotell- och konferensbranschen på ett positivt sätt, tillägger han.

Patric Österström bedömer att en etablering i Skärhamn kommer med nyhetens behag att kortsiktigt kunna ta gäster från Stenungsbaden. På sikt bör dock etableringen innebära fler gäster för alla.

Hans kommentar till Gråskärskonceptet:

– Det ser fantastiskt ut. Lyckas de med etableringen så blir hotellet i sig en destination.

– Skärhamn har en enorm potential. Men det är inte bara fråga om att bygga hårdvaran. Utmaningen för hela branschen är att locka duktiga medarbetare! För tillfället är det många hotell som sliter med bemanningen på både kök och restaurang samt på spa-avdelningarna, tillägger han.

Patric Österström

Patric Österström anser att Skärhamn har en enorm potential. Hans bedömning är att attraktionen för hela hamnområdet kommer att växa med hotellet.

Stenungsbaden Yacht Club är en del av Nordic Choice Hotels med huvudkontor i Oslo. I Choicegruppen ingår 185 hotell i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Litauen. Ägare till gruppen är Petter Stordalen via sitt företag Home Invest.

Marknadsutvecklingen positiv

Bedömningen gör att utvecklingen av den svenska hotellmarknaden blir positiv även under 2018. Detta under förutsättning att den svenska ekonomin fortsätter att växa i god takt, på 2,5 procent av BNP, enligt den branschstatistik som sammanställs av Svensk Besöksnäring Visita.

– Bilden kommer i nästa prognos att dämpas något med tanke på utvecklingen bland annat inom bostadsmarknaden, uppger Visita för Spanaren.

Beläggningsgraden för hotellrum i hela landet nådde under tolvmånadersperioden augusti 2016 – augusti 2017 en ny rekordnivå på 58,5 procent och väntas för hela 2017 öka till 59 procent.

I Göteborg var den förra året cirka 70 procent vilket innebär fullbelagt en stor del av året.

Turisterna driver utvecklingen

Det är privatgästerna, turisterna, som i första hand driver efterfrågan på hotellrum i Sverige. De svenska gästerna svarade förra året för 75 procent och de utländska gästerna för 25 procent.

Besökare från Norge toppar statistiken medan de största ökningarna av gäster kommer från USA och Kina.

För affärs- och konferensgäster skedde en viss ökning under 2017.

Konjunktur och konferens starkt kopplade till varandra

Kopplingen till konjunkturen är särskilt stark för konferensverksamheten, heter det i rapporten.

Antalet tillgängliga hotellrum ökar och även beläggningsgraden för hotellrum i Sverige ökar. Lönsamheten har därmed förbättrats för näringen. Den har ökat mest i övriga Sverige, utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bedömningen gör att lönsamheten på hotellmarknaden för hela 2017 kommer att vara god med en rörelsemarginal på mellan 7 och 8 procent.

 

Föregående

Pamparna tar ännu mer makt

Nästa

Anita klar för OS - tacka Andrea för det