Den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered är invigd. Jämställdhetsministern m m, Åsa Regnér, önskade lycka till och klippte bandet efter ett föredömligt kort anförande.

Övriga invigningstalare, landshövding Anders Danielsson, kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson och statsminister Stefan Löfvén via inspelad video önskade också varmt lycka till.

Första generaldirektören Lena Ag gladdes och tackade men var noga med att påpeka att mycket återstår att göra trots Sveriges goda rykte utomlands gällande jämställdhetsarbetet.

Generaldirektör Lena Ag (t v) och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Jöran Fagerlund

Alla Spanaren talade med vid invigningen är övertygade om, att den statliga myndigheten kommer att bli ett lyft för stadsdelen.

Åtminstone på längre sikt, även om en av invigningstalarna sade sig vara övertygad om att stadsdelens invånare redan kände stolthet.

Ingen visste vägen

På vägen till invigningen roade sig Spanarens utsände med att fråga ett tiotal slumpvis utvalda mötande var den nya myndigheten har slagit upp portarna.

Ingen visste.

Fast en leende kvinna i 30-årsåldern tillade i alla fall att hon tyckte att det var en utmärkt idé att starta en jämställdhetsmyndighet. Den sist tillfrågade, en man med asiatiska rötter, hjälpte energiskt till att hitta rätt adress: Angereds torg 9.

En av myndighetens uppgifter under första året blir alltså att sprida kännedom om sin existens… fast det skall erkännas att skyltningen på entrédörren var oklanderlig. Öppet hus en solig dag då snön inte hänger i luften?

Fantastiska lokaler

Jämställdhetsmyndigheten kommer att arbeta i ombyggda, fantastiskt fina och fräscha lokaler en trappa upp i huset. Utrymmena är disponerade med kontorslandskap, sammanträdesrum, korridorer, inglasade enskilda kontorsrum samt någonting som antagligen kan kallas tystrum med endast en bekväm stol och plats för en kaffekopp vid sidan om, för läsning eller idéarbete.

Först som sist skall sägas att det huvudsakligen är statliga utredaren Kerstin Alnebratts förtjänst att myndigheten kan göra en rivstart. Det råder inte heller någon tvekan om att det 50-tal anställda som redan hunnit installera sig trivs med sin nya arbetsmiljö.

Arbetet har pågått in i det sista. På några stolar satt fortfarande ”prislappen” kvar. Cirka 150 inbjudna gäster inklusive invigningstalare minglade vant med bubbel och snittar som tilltugg.

Ännu liten anknytning

Frågan som ännu inte fått något svar är vilken betydelse den nya myndigheten kommer att få för Angered, som är ett väl utvecklat centrum för en rad mindre stadsdelar runt omkring. Hammarkullen, Hjällbo och Rannebergen för att nämna några.

– Det tar tid att bryta upp och etablera sig på en ny plats, men på sikt räknar vi med att åtskilliga av de anställda kommer att få starkare anknytning till Angered. Till att börja med blir det i alla fall åtskilligt med nya lunchgäster i centrum…

Det säger myndighetens först anställda, HR-chefen Kristina Hörlyk, till Spanaren. Hon har lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid Tullmyndigheten i Göteborg, är bosatt i Lerum och kan alltså redan sägas ha lokal anknytning till sin nya arbetsplats.

I övrigt är det för närvarande endast en anställd som har adress i Angered. Men flera som Spanaren pratade med avser att pendla till att börja med för att längre fram installera sig i eller närmare Angered.

Samarbete redan inlett

Kristina Hörlyk igen:

– Vi har redan börjat etablera samarbete med andra institutioner här, till exempel kulturhuset Blå Stället, som tjänstvilligt lät oss genomföra anställningsintervjuer där, när vi inte hade några egna lokaler att hålla till i. Och i dag har vi som en del av invigningsprogrammet bland annat haft en presentation av den nya myndigheten för elever vid Angeredsgymnasiet. Mycket lyckat och framför allt var det många flickor som, visade stort intresse.

Kuppartade markinköp

Tillkomsten av Angered är en särskild historia. I början av 1960-talet hade Göteborgs kommun ont om mark för den bebyggelse som så småningom kom att kallas Miljonprogrammet.

Stan hade köpt mark i Frölunda och Högsbo för dyra pengar, men efter det tillgrep dåvarande stadssekreteraren Torsten Henriksson en ny taktik.

Han utarbetade en hemlig plan för inköp av jordbruksmark i Angered och Bergum och med hjälp av bland annat bulvaner inköptes 2 600 enskilda objekt för endast 60 miljoner.

Markerna inkorporerades med Göteborg 1 januari 1967 och plötsligt förfogade stan över 85 procent av all byggbar i mark nordost om själva Göteborg och Torsten Henriksson kunde sätta spaden i jorden.

En modern stadsdel

I dag är Angered en modern och väletablerad del av Göteborg. Där finns allt man kan önska sig i fråga om butiker, service och,kultur och även ett ganska nyöppnat närsjukhus.

I stadsdelen med omgivande mindre stadsdelar bor idag över 52 000 människor. Av de boende har cirka hälften sina rötter utomlands. Andelen med eftergymnasial utbildning i minst tre år är 15-16 % (jämfört med 35 % i Göteborg som helhet), arbetslösheten är cirka 12 % (Göteborg 5,7 %) och medelinkomsten ligger cirka 87 000 kronor under Göteborgs.

Föregående

Känslorna svallar på Tjörn

Nästa

Snart måste vi klara oss en vecka - utan vedspisar!