Angereds stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck kritiseras för att ha upphandlat konsulttjänster av en god vän.

Samtidigt tipsar visselblåsare om misstänkt vänskapskorruption i förvaltningsledningen.

”Flera i Angereds ledning har gemensamma intressen i Betlehemskyrkan och Smyrnakyrkan. Det har påverkat deras anställningar av varandra”, påstår en anonym tipsare.

Rickard Ernebäck
Rickard Ernebäck

Rickard Ernebäck var tidigare chef för sektor utbildning i Angered. Han tillträdde som t f stadsdelsdirektör sedan företrädaren, Marianne Olsson, fått sparken, anklagad för att ha anställt en kompis som HR-specialist och tillämpat en auktoritär ledarstil.

I somras fick han jobbet permanent.

Också han beskylls nu för vänskapskorruption.

Whistleblowerfunktionen, det norska företaget BDO, har granskat ett tips som rör upphandling av konsulttjänster för utbildning av chefer. Det första avtalet undertecknades av den tidigare stadsdelsdirektören, det andra sedan Ernebäck blivit stadsdelsdirektör. Ernebäck var dock engagerad i upphandlingen också som sektorchef för skolan.

”I bägge upphandlingsprocesserna har Rickard Ernebäck varit den som lyft fram förslaget att ledningsgruppsdagarna för sektor utbildning och chefsdagarna kunde fokusera på (en speciell metod)”, enligt BDO.

Utan konkurrens

I båda fallen gick jobbet till ett företag,  ”Swedish Center for Positive Change”, som ägs av en vän till Ernebäck. I praktiken utan konkurrens eftersom den speciella metod som Ernebäck förespråkade inte tillämpades av andra konsulter.

”BDO:s uppfattning är att det kan ifrågasättas om Rickard Ernebäck har varit saklig och objektiv i sin tjänsteutövning eftersom han har varit involverad i ett ärende med en konsult han har träffat i privata sammanhang. Det hade varit ändamålsenligt om Rickard Ernebäck tydligare adresserat det faktum att han hade träffat konsulten privat och således diskuterat med de övriga huruvida han bör vara involverad i ärendet”, skriver utredarna.

”Vidare har det framkommit att de involverade beslutat sig för att använda Positive Change (företaget som drevs av kompisen) innan förfrågningsunderlaget skickades ut. Det är således BDOs uppfattning att Positive Change kan ha haft en fördel i förhållande till andra leverantörer och att konkurrensen inte har tillvaratagits på bästa sätt.”

Samtidigt har ett nytt tips kommit in till kommunens visselblåsarfunktion om påstådd vänskapskorruption i Angereds ledning. Det gäller personer som ska ha anställts som chefer inom förvaltningen därför att de enligt tipset har gemensamma intressen i samma frikyrka.

Stadsdelsdirektören uppges ha rekryterat en chef ”via sina kyrkliga kontakter”. En tidigare områdeschef uppges ha fått sin tjänst på grund av ”gemensamma privata intressen i kyrkan”. En anställd ”har fått förmåner på grund av dessa privata kontakter”. En person fick sitt chefsjobb ”trots uttalat misstroende från flera kollegor”. En annan ”skall ha fått sin tjänst… av samma anledning trots att bättre meriterade sökte”.

Allt enligt det ano0nyma tipset.

”Det har länge pratats om detta relativt öppet bland personal i Angered och många har förundrats över att det fortgår. Min ståndpunkt är att detta behöver klargöras för att stoppa pratet om korruption på grund av privata vänskapsrelationer”, skriver tipsaren.

Föregående

Fiaskot fortsätter kring Berlins nya storflygplats

Nästa

Ljus i fotbollsmörkret med nytt  lag från Biskopsgården