Mediaföretaget Stampen och Svenska Journalistförbundet (SJF) möts i
Arbetsdomstolen (AD).

Där, i den ärevördiga byggnaden i Stockholms Gamla Stan, har slutstriden inletts mellan
Peter Hjörnes vacklande imperium och 16 förbannade journalister.

Det var våren 2016 som den göteborgske tidningskungens miljardbygge havererade. Banker,
svenska staten och ett stort antal leverantörer hade inget annat val än att acceptera en
rekonstruktion av Stampen Lokal Media (SLM) vilket innebar att i stort sett alla skulder
skars ned till 25 procent.

I det sällskapet ville SLM också placera 16 före detta anställda på Göteborgs-Postens
redaktion. De hade träffat en överenskommelse om avgångsvederlag som i stora delar
frös inne när företaget hamnade på obestånd.

Ovanligt ärende

Sammanlagt gäller det knappt 2,3 miljoner kronor, en struntsumma i sammanhanget
men Hjörne vägrar att ge med sig.

De 16 har vänt sig till sitt fack, Svenska Journalistförbundet, som anser att ett
avgångsvederlag inte kan jämföras med skulder till frilansare, leverantörer eller banker.
Ett avgångsvederlag, hävdar SJF, är att betrakta som lön som fortsätter att betalas under
ett visst antal månader som är arbetsbefriade.

– Vi har aldrig haft ett ärende som är likt detta, säger förbundsjuristen Katarina
Dahlskog.

I AD företräds journalisterna av juristen Susanna Kjällström från LO-TCO Rättsskydd
medan Stampen representeras av Roine Johansson från arbetsgivareorganisationen
Almega.

Förlikning möjlig

Under fredagen 27 oktober skedde en så kallad muntlig förberedelse där parterna inför HD:s
ordförande skulle reda ut eventuella oklarheter och säkerställa vad tvisten egentligen
gäller.

Det är Stampen som stämt journalisterna, inte tvärtom som man skulle kunna tro.

Givetvis finns ett digert skriftligt underlag som grund för överläggningarna.

I den bästa av världar kan den muntliga förberedelsen leda fram till en förlikning.
Om det inte är inträffar kommer en huvudförhandling att äga rum med vittnesförhör och
pläderingar men den lär i så fall dröja till en bra bit in på nästa år.

Föregående

Lena Ag generaldirektör för jämställdheten

Nästa

Hänsynslös körning orsakar fler krockar i rusningstrafiken