Regeringen har utnämnt Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna, till generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten.

– Den nya myndighetens uppdrag handlar om att säkerställa att alla delar av samhället når de mål vi sätter upp för jämställdhetsarbetet. De senaste veckornas berättelser om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och våld understryker hur viktigt det är att arbetet för jämställdhet fortsätter med tydlighet och med fokus på att nå hållbara resultat, kommenterar jämställdhetsminister Åsa Regnér utnämningen.

I samband med utnämningen av Lena Ag beslutades också om Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten, som startar sin verksamhet 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Gedigen erfarenhet

Lena Ag har utöver arbetet på Kvinna till Kvinna – som hon varit med och byggt upp till en global organisation – varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet, projektledare i Justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms stab under hennes tid som vice ordförande för EU-kommissionen.

Åsa Regnér
Åsa Regnér

Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, och driva kvinnors och flickors rättigheter. Jag har stort förtroende för hennes förmåga att leda den nya myndigheten och genomförandet av jämställdhetsarbetet, säger Åsa Regnér.

– Sverige har en lång och stolt historia när det gäller arbetet för jämställdhet. Vi har kommit långt, men mycket återstår. Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som GD för Jämställdhetsmyndigheten, en viktig byggsten och förutsättning för ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete, säger Lena Ag.

– De senaste veckornas medierapportering och kvinnors berättelser i sociala medier bekräftar att vi måste fortsätta stärka jämställdhetsarbetet. Starten av Jämställdhetsmyndigheten är en viktig pusselbit, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér också.

Även i riksdagen

Utnämningen sker samma dag som flera riksdagsledamöter, enligt en enkät i Expressen, uppger att de har utsatts för sextrakasserier av olika slag.

– Jag har fått ovälkomna händer på min kropp i politiska sammanhang, säger Centerledaren Annie Lööf. KD-ledamoten Emma Henriksson vittnar om riksdagsledamöter som gått över gränsen, ”senaste tillfället var under riksdagens öppnande i år”, säger hon. 101 personer deltog. Cirka 23 procent svarade ja på frågan om de utsatts. Frågan gick till både män och kvinnor.

Stor respekt för Lena Ag

Så här kommenterar statens utredare av den nya myndigheten, Kerstin Alnebratt, utnämningen av Lena Ag till myndighetens första generaldirektör:

– Jag har stor respekt för Lena Ag och det arbete hon har lagt ned i jämställdhetsfrågan, säger en jäktad Kerstin Alnebratt till Spanaren.

Som läsarna vet tillhörde Kerstin Alnebratt själv de sökande till tjänsten som generaldirektör.

– Det här kommer att bli bra. Lena Ag och jag arbetar på olika sätt och med olika saker och delvis med olika inriktningar. Hon kommer att bli en bra chef för den nya myndigheten.

Föregående

Tuffingen ansluter sig till metoo

Nästa

Strid i rätten mellan Göteborgs-Posten och 16 journalister