DE STORA POLITISKA BLOCKEN i Göteborg vänder arrogant ryggen åt alla som oroar sig för Västlänken. Här avslöjas betongpamparna. Vi ser en politisk inkompetens av sällsynt mått. Och ingen känsla för stämningsläget.

Göteborgarnas tro på det lokala folkstyret sjunker allt djupare i stadens lera. Korruption på olika nivåer är ett känt faktum. Oklara skiljelinjer i en många frågor bildar dimma över debatten.

Frågan om järnvägstunneln Västlänken under centrala Göteborg väcker fruktan för att allt inte gått rätt till. Beslutet växte fram i en närmast hemlig process. Allmänheten hade ingen insyn.

Göteborgs Stad med grannkommuner, Västra Götalandsregionen, regeringen, riksdagen och en mängd andra instanser var inblandade i en grumlig röra.

Allt verkade formellt korrekt. Dock stred det hela mot andan i en fungerande demokrati, där öppenhet råder och där folket kommer till tals under resans gång.

Västlänken smögs på folket. De flesta vet nog fortfarande inte vad saken gäller.

DEN LOKALA FOLKOMRÖSTNINGEN 2014 gällde ja eller nej till trängselskatt. Det blev ett mycket tydligt nej. Många insåg att omröstningen egentligen gällde ja eller nej till Västlänken eftersom skatten i huvudsak ska gå dit. Politikerna struntade i resultatet och gick vidare. En stor del av väljarna kände sig grundlurade. Man kan väl säga att detta inte stärkte tron på vår demokrati.

Nu påstås det vara omöjligt att ändra beslutet om Västlänken.

Struntprat, förstås. Alla beslut går att ändra. Om viljan finns.

Ledande politiker vägrar se folket i ögonen och uppträda ärligt och rakryggat.

ALLTSÅ GENOM ATT GE följande budskap:

Vi anser att Västlänken är det klart viktigaste projektet i arbetet på att förbättra kollektivtrafiken i Göteborg. Den byggs inte för göteborgarna utan främst för dem som pendlar till staden.

(Sedan ska de på ett begripligt och mycket noggrant steg för steg visa varför projektet är bäst och absolut nödvändigt. Och aldrig mer använda uttrycket stadsutveckling, vilket är avsett att mystifiera frågan och fjärma den från folket).

Vidare:

Vi erkänner att det under flera år uppstår mycket svåra trafikstörningar i centrala Göteborg medan bygget pågår. Vi kommer att drabbas av starkt buller från morgon till kväll. Mängder av lastbilar ska frakta bort schaktmassor vilket förstås påverkar miljön på ett sätt vi helst inte önskar.

En del byggnader behöver rivas och andra riskerar skador. Vi förnekar inte dessa olägenheter.

Ärligt talat kan bygget också bli lite dyrare än beräknat och kanske försenas något. Sånt händer liksom.

Men vi står för beslutet eftersom vi noga tänkt igenom detta och anser att fördelarna överväger nackdelarna på lång sikt.

Slut på rådgivningen.

I STÄLLET FÖR att på ovanstående sätt möta allmänheten öga mot öga på ett ärligt sätt tiger de mäktiga eller sprider floskler. De skickar betalda drängar att svarva till en förskönande propaganda om hur Västlänken är tänkt att bli om sådär tio år. Problem under byggtiden beskrivs som närmast bagatellartade.

Människor blir lurade. Då bygget brakar loss på allvar kommer många att chockas svårt och förtvivlat utropa att ”så här var det väl inte menat?”

Jo, precis så var det menat. Visste ni inte det?

Såväl okunniga som insatta förlorar förtroende för politiker som vägrar säga sanningen och stå för den.

Nu förbereder partierna nästa års kommunalval. Kampanjen ska väl handla om skola, vård, omsorg, bostäder och så vidare. Men utan att beröra det jättelika projektet, det som så många göteborgare bevisligen engagerar sig i och som kommer att vålla en stökig vardag i åratal.

Därför kommer den växande elefanten i staden att vandra omkring bland valstugorna om ett år och trumpeta: Varför vill ni inte se mig?

Föregående

Västtrafik missade planera för demonstrationen

Nästa

Stjärnorna kvittar det lika om Slottsskogsobservatoriet överlever?