Hur hade Västtrafik planerat för eventuella begränsningar i kollektivtrafiken inför den största demonstrationen på år och dag i centrala Göteborg?

Uppenbarligen inte alls, tycks flera tecken visa.

Sex-sju minuter innan täten i tåget hade nått fram till Vasagatan anlände en vit trafikledningsbil till hållplats Valand nära Spanarens utsiktsplats.

Medan täten i tåget närmade sig tvingades trafikledaren hänvisa en buss 52 att fortsätta Vasagatan västerut i stället för rakt fram, likaså en spårvagn 4. Strax efter kom en buss 753 med destination Heden körande österut på Vasagatan. I stället för att fortsätta rakt fram till Södra Vägen svängde bussen nedåt Avenyn mot Allén.

Då hade täten i demonstrationståget tillfälligt gjort halt före passagen av Vasagatan.

När Spanarens reporter frågade trafikledaren vilka instruktioner han hade fått om eventuella stopp eller omdirigeringar han hade fått blev svaret:

– Inga alls. Jag är ledsen, men tyvärr vet jag inte mycket om det här. Jag är bara utsänd att åka hit till Valand.

Även Kundservice ovetande

När Spanaren lite senare ringer till Kundtjänst på Västtrafik blir beskedet detsamma.

– Jag har inte fått några instruktioner alls om eventuella stopp eller omdirigeringar, berättar informatör Krista Asula. Jag vet ingenting om vad som har pågått i stan. Tyvärr finns det inte några planerare eller chefer i tjänst jag kan slussa vidare till.

”Får inte gå till så”

Lite senare på dagen när Spanaren berättar om sina iakttagelser för dialogpolisen Fredrik Dahlgren utbrister han spontant:

– Men så här får det inte gå till. Det är inte okej. Informationen om vad som skall hända måste nå fram i alla led. Detta skall jag ta med mig när vi utvärderar insatserna i samband med demonstrationen kommande vecka.

Föregående

Rekordmånga samlades mot Västlänken

Nästa

Västlänken avslöjar betongpamparna