Stampen Lokal Media börjar bli en flitig gäst i olika rättsliga instanser.

I dagarna har två andra medieföretag, Mittmedia och EK (Eskilstuna-Kuriren) lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt.

Det handlar om ett krav på Peter Hjörnes kraftigt krympta företagsimperium motsvarande 78,5 miljoner kronor.

Det grundar sig på en uppgörelse för två år sedan när Stampenbolaget V-TAB tog över tryckeriverksamheten för Promediatidningarna.

Mittmedia och EK är minoritetsägare i V-TAB med sju procent av aktierna som skulle lösas in under en fyraårsperiod.

Men när halva tiden har gått har de inte sett röken av några pengar och väljer nu att stämma Stampen.

Stampen å sin sida hävdar att Mittmedia och EK ska omfattas av samma ackordsuppgörelse som träffats med ett stort antal andra fordringsägare, det vill säga att 75 procent av skulden skrivs av.

Vad gäller tvisten med 16 före detta medarbetare, som anser att de blivit blåsta på sina avgångsvederlag, är det snart dags för nästa kapitel. Det handlar om sammanlagt drygt 2,2 miljoner kronor som Stampen inte vill betala ut.

Förhandlingarna strandade i våras. 27 oktober träffas parterna igen, den här gången i Arbetsdomstolen för det som kallas muntlig förberedelse.

Föregående

Fortfarande stor okunskap om vad Västlänken innebär

Nästa

Rekordmånga samlades mot Västlänken