Samtalen kring de lika nödvändiga som omfattande renoveringarna av Kvibergshuset med allmännyttiga Poseidon som ägare tycks ha gått i stå.

Hyresgästernas samrådsgrupp, som blivit lovad täta kontakter med fastighetsägaren med anledning av ombyggnaderna upplever, att Poseidon visar svalt intresse av att fortsätta förhandlingarna på ett konstruktivt sätt.

Det senaste mötet mellan Poseidon och samrådsgruppen ägde rum 20 april! Nu när två månader har gått är inget nytt sammanträde aviserat.

Samrådsgruppen har 15 medlemmar som representerar de 924 boende i huset. Från början anmälde 23 hyresgäster intresse att vara med i gruppen, vilket Poseidon motsatte sig och tyckte att ”tio kunde vara lagom” och valde bort drygt hälften. Så småningom blev det en kompromiss mellan önskemålen som synes.

Avslöjande enkät

Samrådsgruppen har bland annat skickat ut en enkät till samtliga boende i de nio uppgångarna. När svaren började strömma in visade det sig att många fruktar för att de inte skall ha råd att bo kvar om Poseidon inte anpassar sina anspråk på framtida hyreshöjningar till samrådsgruppens krav om ett nollalternativ.

– Det råder ingen som helst tvekan om att Poseidon medvetet, eller omedvetet, har struntat i normalt underhåll och låtit fastigheten förfalla på en rad punkter, som till exempel sunkiga gamla tapeter, flagnande färg på skåpsluckor och mögel i badrummen. Åtgärder som bibehåller värdet på ägarens egendom skall ju absolut inte belasta hyran. Det behöver man inte vara expert för att anse och inse, säger en hyresgäst, som av förståeliga skäl vill vara anonym, vid samtal med Spanaren.

Många oinformerade

Samrådsgruppen har också arrangerat ”Öppet hus” och inlett operation dörrknackning. Då avslöjades bland annat att många hyresgäster inte ens hade förstått att en omfattande renovering av fastigheten är i faggorna.

Orsak: Poseidon har som policy att endast informera på svenska så senaste informationen från samrådsgruppen gick ut även på  engelska. Andra främmande språk som arabiska, somaliska och andra minoritetsspråk har inte varit och är uppenbarligen inte heller aktuella för Poseidon, men samrådsgruppen har nu hittat grannar som kan hjälpa till med översättningar.

– Mycket märkligt. I andra sammanhang, som till exempel vid kommunalval eller inom socialtjänsten, brukar kommunen vara bra på att informera oavsett språk. Det borde kunna ske i det här fallet också. Poseidon är ju ett kommunalt bolag inom allmännyttan, framhåller hyresgästen Spanaren talat med.

– Men det är en bra grupp som för hyresgästernas talan så vi fortsätter kämpa. Poseidons projektchef har uppgett att allt skulle vara klart före sommaren, men så blir det naturligtvis inte.

Hyresgästföreningen?

– Nja, vi upplever nog att vi inte har haft så stor nytta av deras engagemang. Det känns ju onekligen lite snopet, säger hyresgästen med en suck.

Läs även: Boende i Kvibergshuset  fruktar stor renovering

Föregående

Asylsökande ska INTE BEHÖVA leva på 61 kronor om dagen (uppdaterad)

Nästa

VARNING: Inget skydd för visselblåsare