Den 13 mars tipsade en visselblåsare om undermåliga bostäder i trädgårdsmästeriet  på Lärjeholms gård som ägs av kommunägda Higab.

Två dagar senare gjorde polis, räddningstjänst och flera kommunala förvaltningar ett oanmält besök i industrilokalen där flera utrymmen hyrdes ut som bostad.

Enligt tipset till whistleblowerfunktionen var ansvariga på Higab medvetna om att lokalerna hyrdes ut som bostad.

”Trädgårdsmästarbostaden Lärjehed uthyres till bolag som säger att de skall syssla med trädgårdsmästeri. Istället hyr de ut bostaden och växthus som bostäder. Trots att Higab vet och även godkänt ombyggnad så att företaget ska få in så många människor som möjligt gör de inget. De är ansvariga för den misär som människor som bor där lever under. Flera barn är folkbokförda på adressen”, skrev tipsaren bland annat.

De ansvariga på Higab svär sig dock fria.

De uppger att de ungefär samtidigt som visselblåsaren slog larm fick man kännedom om förhållandena via Göteborgs Stads Kunskapscentrum och skrev då till hyresgästen.

Så här skriver Thomas Rasmussen,  kundansvarig på Higab, om vad som skett:

”I början av mars 2017 fick Higab information via Göteborgs Stads Kunskapscentrum om att vår hyresgäst på Lärjeholmsvägen 14 hyrde ut i andra hand för boende. Byggnaden hör till fastigheten Lärjeholms Gård, Hjällbo 55:1, och utgör det så kallade Trädgårdsmästeriet. Enligt avtalet är byggnaden klassad som industrilokal och hyresgästen ska bedriva trädgårdsmästeri.

Bolaget som är vår hyresgäst, Rävlanda Mark & Trädgård AB, fick nya ägare för ett drygt år sedan och övertog i och med det hyresavtalet. Higab fick då en fråga från den nye hyresgästen om de kunde inleda ett samarbete med Migrationsverket och hyra ut huset som asylboende. Higab svarade nej med hänvisning till att det enligt befintligt avtal skulle innebära kontraktsbrott och att byggnaden inte är godkänd som bostad. Någon ombyggnad av huset har inte godkänts av Higab.

Efter kontakten med Kunskapscentrum skickade Higab via jurist en anmaning om rättelse till hyresgästen 14 mars. 15 mars gjorde polisen, räddningstjänsten, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och stadsledningskontoret ett gemensamt oanmält besök på platsen. Det visade sig att ett antal utrymmen i huset hyrdes ut i andra hand som bostad. Räddningstjänsten gjorde ett föreläggande med omedelbart förbud för boende i källaren i huvudbyggnaden.

Efter att Higab fått räddningstjänstens föreläggande skickades det tillsammans med ytterligare en anmaning om rättelse till hyresgästen 21 mars.  I den fanns en uppmaning om omedelbar utrymning av källaren och snar utrymning av övriga utrymmen. Higab har även haft två möten med hyresgästen, ett på Higabs kontor den 22 mars och ett på Lärjeholmsvägen 14 den 24 mars. Vid det senare mötet kunde Higabs personal konstatera att källaren var utrymd. Hyresgästen måste nu inom utsatt tid visa att man gjort de återstående åtgärder som rättelsen kräver och att man avser att följa avtalet, annars finns skäl för uppsägning.

Higab kommer att följa upp ärendet genom fortsatt kontakt med hyresgästen och besök på plats.”

FOTNOT: Lärjeholms Gård ägs av Göteborgs Stad och blev byggnadsminne 1973. Delar av trädgårdsanläggningen är bevarad och företaget som hyrt ut bostäder i trädgårdsmästeriet skulle syssla med just trädgårdsmästeri.

Föregående

Gissa själva hur det går med Akademiska Hus

Nästa

Boende i Kvibergshuset fruktar stor renovering