– Det behövs en genomgripande förändring i synen på vårdens roll i samhället för att kunna hantera de behov som finns idag, sa Gabriel Wikström, regeringens folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister på måndagens nationella konferens i Göteborg om donation av organ och vävnader.

Han berörde dagens vårdsituation i landet för patienter och personal. Sverige står inför en demografisk utmaning:

Allt fler blir äldre och många blir multisjuka och behöver vårdinsatser därefter.

Samtidigt går flera medarbetare i vården ut i pension.

– Det här är en mix som skapar en ansträngt läge, sa Gabriel Wikström.

Han påpekade att den svenska sjukvården aldrig varit bättre än den är idag.

Stigande förväntningar

– Den medicinska utvecklingen tar oss till nya höjder och räddar liv. Vi gör mer i dag än vi kunnat drömma om, ansåg han.

– Men följden blir, tillade han och citerade Tage Erlander, statsminister 1946-1969, med orden: ”de stigande förväntningarnas missnöje”.

– Det är en paradox, som är svårlöst!

Sjukvårdsministern anförde då, att det krävs en genomgripande kulturförändring för att klara denna utmaning. Det kommer att ta tid, det är inte enkelt, det kräver resurser och behöver ett tydligt politiskt ledarskap.

”Dags för staten kliva in”

Gabriel Wikström konstaterade att landet har 21 huvudmän för vården i landsting och regioner och att statens roll här är rätt marginell.

– Det är dags för staten att ta ett kliv framåt, sa han. Vi får ta ett större ansvar i samverkan med kommuner och landsting/regioner.

Han menar att staten med regelverk, lagar, utbildning med mera och främst med ett tydligt ledarskap kan axla det större ansvaret.

Sverige har flest läkare per capita i hela OECD-området men mycket av deras tid går åt till administrativt arbete

– Vi har inte alltid rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats, konstaterade han.

Ny donationsordning på gång

Han lyfte fram arbetet med organdonation som tydligt exempel på god vård.

– Det är science fiction att kunna ge nytt liv med donation. Vi har intellektuellt inte förstått det, sa han.

Han anser att vi är dåligt rustade för de svåra samtalen om organdonation, där den viktiga frågan är tillgången på organ. Regeringens donationsutredning kommer till våren och sjukvårdsministern ser som ett viktigt förslag att koppla vården i livets slutskede med organdonation.

– Det skulle underlätta för alla berörda.

– Men, påpekade han, i den andra vågskålen ligger förtroendet för hälso- och sjukvården. Det får aldrig uppstå den minsta lilla misstanke att vården inte gör sitt bästa för patienten och inte avser att försörja andra patienter med organ.

Regeringens proposition som kommer på sensommaren/hösten ska anvisa en ny ordning för donation med syfte att fler ska kunna få organ.

Föregående

Jazzhuset fyller 40, en ny klubb öppnas

Nästa

”Bluffande ligger bakom beslutet bygga Västlänken”