Planeringen för storsatsningen Sahlgrenska Life Science går nu in i ett mer aktivt skede.

Byggnadsnämnden i Göteborg beslutade vid sitt januarisammanträde att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta sitt förberedande planarbete – nu med delvis nya och bättre förutsättningar.

– Det är ett mycket stort projekt och i och med att det har tillkommit en intressent får man nog räkna med att arbetet nu kommer att ta lite längre tid, kommenterar Inger Bergström, arkitekt vid stadsbyggnadskontoret, som presenterade projektet i byggnadsnämnden.

Visionsbild av Science Life-projektet på Sahlgrenska.
Visionsbild av Science Life-projektet på Sahlgrenska.

Parter i satsningen är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet och näringslivet.

Syftet är att i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset skapa ett hypermodernt Life Science-kluster, som skall stärka både forskningen och den kliniska verksamheten vid sjukhuset samtidigt som näringslivet får möjlighet att koppla till sin innovativa verksamhet.

Sedan en specifikation av satsningens innehåll upprättats utlystes en arkitekttävling i oktober 2015. Efter noggranna genomgångar av de inlämnade förslagen utsågs till slut Sweco och Architema Architects till vinnare och gruppens förslag presenterades 27 april förra året, något som Spanaren har skrivit om tidigare.

Nu tre byggherrar

I april 2016 fanns det endast två byggherrar bakom arkitekttävlingen: Västra Götalandsregionens eget fastighetsbolag Västfastigheter och privata fastighetsbolaget Vitartes.

Nu har även Akademiska Hus region Väst blandat sig i leken och efter en tids förhandlingar har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Västfastigheter och Vitartes. Akademiska Hus äger och förvaltar bland annat de fastigheter Göteborgs Universitet behöver för sin verksamhet, exempelvis på Medicinareberget strax intill Sahlgrenska sjukhuset.

– När den mark Akademiska Hus äger adderas till projektet uppstår nya möjligheter för Sahlgrenska Life. Vi kom ganska snabbt överens om att gå vidare tillsammans, kommenterade Steinar Stocke, VD i Vitartes, överenskommelsen.

Specialist på forskningskluster

Västfastigheter äger och förvaltar huvudsakligen alla byggnader och lokaler sjukvården i VG-regionen behöver medan Vitartes har specialiserat sig på att medverka vid skapandet av Life Science-kluster som det är fråga om här med avsikten att även gå in som långsiktig förvaltare.

– Vi är mycket glada över att delta i projekt Sahlgrenska Life. Det som vi adderar till samarbetet är vår erfarenhet från liknande projekt och vår mark, som gör det möjligt för byggnaderna att ansluta till verksamheterna på Medicinareberget på ett ännu bättre sätt, kommenterade för sin del Birgitta van Dalen, regiondirektör får Akademiska Hus, den ingångna uppgörelsen.

Detaljplanläggning

Nu inleder intressenterna fas 1 i samarbetet, som bland annat innebär fortsatta utredningar, detaljplanläggning, vidareutveckling av konceptet och funderingar kring budgeten kan man förmoda.

Fastighetsdirektören Lars Jansson i Västfastigheter är entusiastisk inför uppgiften:

– Nu skall vi tillsammans med våra kunder arbeta fram programhandlingar och skisser med fokus på att få fram en detaljplan. Programhandlingarna skall spegla våra gemensamma visioner och målbilder.

Arkitekterna i Sweco och Architema Architects, som alltså vann tävlingen, skall å sin sida vidareutveckla sitt förslag med idéskisserna från Akademiska Hus som inspirationskälla.

Det vinnande förslaget innehåller en byggnad på vardera sidan Pehr Dubbsgatan med en trevånings förbindelse över gatan. Akademiska Hus har nu föreslagit ett fjärde, lägre hus väster om skyskrapan på Medicinareberget, ungefär där gamla Ortopeden, eller Vanföreanstalten som den kallades, ligger i dag.

Den tillkommande byggnaden skall huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheten inom akademin, service och näringsliv med kopplingar till forskning och utbildning,

Akademiska Hus är en av landets största fastighetsförvaltare med inriktning, som namnet antyder, på lokalbehoven hos universitet och högskolor. Koncernen har lång erfarenhet och bygger både innovativt och långsiktigt. Med ett fastighetsvärde på 71 miljarder kronor omsätter Akademiska Hus årligen cirka 5,6 miljarder. I projektportföljen ligger investeringar med ett beräknat värde på 16 miljarder kronor.                                                  

Föregående

Sektorchef i Angered sa upp sig - annars hade hon fått sparken

Nästa

Var ska nya centralbadet placeras?