Skolan är i kris, bostadsbristen är akut, integrationspolitiken har havererat, kriminella gäng skördar offer i de fattiga förorterna.

Vad gör Göteborgs politiker då?

Svar: satsar två miljarder på Liseberg.  I fullständig enighet.

Nästa vecka kommer frågan om Lisebergs utbyggnad upp på kommunstyrelsens bord.

Det helägda kommunala företaget Liseberg vill satsa ett par miljarder (litet mer i slutändan) på en sedan länge planerad utbyggnad som presenterades för lokalpressen i november.

För er som möjligen inte sett artiklarna:

Liseberg vill satsa 1 947 miljoner kronor (alltså i 2016 års penningvärde; vilket enligt kommunen motsvarar 2 146 miljoner i 2021 års penningvärde) inför stadens 400-årsjubileum.

Pengarna ska användas till en vattenpark (853 miljoner som Liseberg inte anser kommer att vara lönsam), ett ”upplevelsehotell” (för 954 miljoner) och därutöver ”markplanering” och parkering för 65 miljoner.

Kombinationen av vattenpark och upplevelsehotell ska dock enligt Lisebergs förhoppningar ge ett överskott på verksamheten.

För att finansiera investeringen säljs hotell Heden (som förväntas ge 215 miljoner netto) och för övrigt tas ett lån  i kommunens egen bank.

Litet försiktigt säger stadsledningskontoret att det, eftersom det ”är fråga om en investering baserad på kommersiella uppskattningar”, så ”föreligger alltid vissa risker”.

”Stadsledningskontoret vill uppmärksamma att staden står inför en betydande ökning av investeringar de kommande åren vilket kan medföra risk för att alla planerade projekt inte kan genomföras. Prioritering och ställningstagande bör därmed beakta stadens totala investeringsbehov med avseende på såväl stadens totala lånebehov som genomförbarhet.”

Sådana försiktiga varningsord lär inte få någon betydelse när kommunstyrelsen  tar ställning till investeringsplanerna.

Då väger de storartade visionerna desto tyngre.

Så här:

lisebergdVattenparken
Totalyta: 17 108 kvadratmeter

2 800 samtida gäster

Åtta upplevelsepools

Tio vattenrutschkanor

Två vattenlekplatser

Relaxområden

Restaurangkapacitet på 400 sittplatser

”Vattenparken, som kommer att vara en av de största av sin sort i norra Europa. Den kommer att vara helårsöppen, med möjlighet att addera ett säsongsöppet utomhusbad. Vattenparken planeras så att den löpande kan utvecklas och expanderas, i likhet med existerande nöjespark.
Vattenparken skall kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster. Vattenparken kommer att ha fokus på lek, upplevelser, spänning och samvaro, och inte specifikt på motion och simkunskap, som andra kommunala badanläggningar.”

lisebergbHotellet ”tematiserat upplevelseboende”

Totalyta: 30 660 kvadratmeter

453 rum, alla med 4–6 bäddar

Huvud-/Bufférestaurang med 550 sittplatser

Temarestaurang med 250 sittplatser

Takbistro med 150 sittplatser

Mindre mötes- och eventanläggning på 1 350 kvadratmeter

Mindre spaanläggning

”Hotellet ska kännas som en naturlig och integrerad del av Lisebergsparken dit alla är välkomna. Hotellet ska tematiseras på en mycket hög nivå; ambitionen är att skapa ett upplevelseboende som inte har sin like i Sverige.
Det tematiserade upplevelseboendet är således en naturlig förlängning av parken, där allt – från incheckning till frukost – är planerat på ett sådant sätt, att familjen och upplevelsen är i fokus. Hotellet ska ha barnen i centrum med lek, fantasi och eskapism.”

 Vad tycker du? Är gröna kaniner vad Göteborg behöver? 

Mejla: redaktionen@spanaren.se

Föregående

Liga smugglade in 200 ton snus och smet från 76 miljoner i skatt

Nästa

Skolor i Majorna-Linné en hälsofara för lärarna