onsdag, februari 1 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Arbetsmiljöverket underkänner hygienutrymmen på äldreboendet Järnbrottshus i Västra Frölunda.

Kommunen riskerar ett vite på en kvarts miljon om inte de trånga utrymmena byggs om så att personalen kan arbeta utan att riskera sin hälsa.

Redan i januari 2015 dömde arbetsmiljöverket ut hygienutrymmena. De är för trånga för att personalen ska kunna arbeta på ett ergonomiskt säkert sätt. Dessutom finns en nivåskillnad mellan hall och hygienutrymmen i ett 30-tal av lägenheterna som gör det besvärligt att skjuta eller dra en hygienstol mellan hall och hygienutrymme.

Flera inspektioner har gjorts sedan dess. Problemen har ännu inte åtgärdats.

Nu ställer arbetsmiljöverket tydliga krav på kommunen:

  • att det ska vara fritt arbetsutrymme på minst 0,8 meter på var sida om toalettstolen där omsorgsarbete behöver utföras,
  • att personalens arbetsställningar och arbetsrörelser inte får hindras av rummets väggar, vvs-föremål eller andra fasta föremål,
  • att det ska finnas utrymme för hjälpmedel vilket innebär att det behöver finnas ett utrymme om en meter vid sidan av toalettstolen och en radie om minst 1,3 meter framför toalettstolen,
  • att nivåskillnader mellan hall och golv ska så långt det är möjligt tas bort eller alternativt ska kommunen hitta andra lösningar så att arbetstagarna utan kraftansträngning eller lyft kan köra in med hjälpmedel i hygienutrymmet.

Eftersom boende måste evakueras när ombyggnadsarbetena görs får kommunen tid på sig fram till 1 juli 2018.

Previous

Tiggarhjälpen - ett ton gåvor till Rumänien

Next

Striden om Svenska Balettskolan går vidare

Check Also