Kulturnämnden vill inte ge Ingrid Segerstedt Wiberg en gräddfil för att stå staty i Göteborg vid stadens 400-årsjubileum 2021.

Kulturnämnden säger därför nej till ett förslag från bland andra sin egen ordförande, Mariya Voyvodova (S).

En lång rad politiker har tillsammans och över partigränser väckt frågan i kommunfullmäktige om en staty till Ingrid Segerstedt Wibergs minne.

Motionen har skrivits under av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Ann-Sofie Hermansson (S), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD).

Frågan har gått ut på remiss till bland andra kulturnämnden.

Kulturförvaltningen föreslog att nämnden skulle säga nej till förslaget som gick ut på att att använda pengar från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att finansiera statyn.

Ett ja skulle innebära att kommunen frångick de regler som ställts upp för donationsfonden. En gång vart tredje år kan kommunfullmäktiges ledamöter lämna förslag om vad fondens pengar ska användas till. Nästa gång är hösten 2017.  Efter normal beredning skulle ett beslut kunna tas 2018.

”Motionen bör … hanteras tillsammans med övriga motioner om användning av disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond som inkommer till kommunfullmäktige 2017. Att hantera motionen inom ramen för den ordinarie processen rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond säkerställer en jämlik och rättvis hantering av de medel som utdelningsstyrelsen förfogar över”, skriver kulturförvaltningen.

Politikerna i nämnden var inte överens men majoriteten gick på förvaltningens linje.

Maria Nilsson (L) reserverade sig mot beslutet. I ett inlägg motiverar hon förslaget om en staty:

”Ingrid Segerstedt-Wiberg verkade under hela sin livstid, 1911-2010, för demokrati, yttrandefrihet, fred och mänskliga rättigheter genom arbete inom journalistiken, politiken och det humanitära arbetets tjänst ofta med en vass penna och en uppfordrande röst.

Ett flertal organisationer och sammanslutningar har startat en uppmaning för att få en staty över Ingrid Segerstedt Wiberg på plats till Göteborgs 400-års jubileum. Med ett positivt beslut i kommunfullmäktige kan en ansökan lämnas in till donationsfonden under 2017 så att en staty kan stå klar till jubileumsåret 2021.

Liberalerna tillsammans med en rad kvinnor i kommunfullmäktige lämnade in ett initiativ om att resa en staty över Ingrid Segerstedt-Wiberg och hennes minne i centrala Göteborg. Detta lagom till jubileumsåret 2021 för en tydlig symbol att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter aldrig får avstanna.”

Föregående

Vad är värdegrund?

Nästa

Chockändring: Posten slopar c/o-adresser