coadressPostutdelningen i Sverige har slopat care of (c/o)-adresser. De finns inte, det som står före c/o i adressen ska behandlas som luft enligt direktiv från Post- och telestyrelsen (PTS) som började gälla 3 oktober.

Låt oss titta på vad detta betyder! Tabellen här ovanför innehåller PTS’ egna exempel. Man tänker sig ett fall där Sten Berg hyr i andra hand av Sven Jansson.

Exempel 1: Sten Berg får brev till sin c/o-adress, det fungerar, men inte för att hans namn står på kuvertet utan för att brevet delas ut till lägenhetsinnehavaren Jansson.

Exempel 2: Sten Berg får brev till sin c/o-adress, trots att lägenhetsinnehavaren Jansson flyttat och begärt eftersändning. Eftersom Janssons förnamn inte skrivits ut på brevet gäller inte eftersändningen.

Exempel 3: Sten Berg får inte brevet. I stället skickas det till lägenhetsinnehavaren Jansson, som begärt eftersändning, och eftersändningen fungerar därför att hans förnamn står med på kuvertet.

Exempel 4: Sten Berg har flyttat och begärt eftersändning. Men han får inte brevet. c/o-adresser existerar ju inte för posten, så brevet läggs i brevlådan där det står Jansson.

Exempel 5: Berg har satt ut sitt namn på dörren. Men han får inte brevet, eftersom c/o-adresser inte finns, så brevet blir obeställbart.

Det senaste exemplet är det mest absurda: Brevbäraren har ett brev adresserat till Berg, Bergs namn står på dörren, men brevbäraren får inte lägga det i brevlådan.

– De nya reglerna betyder att många människor inte får sin post utan att förstå varför, säger en brevbärare till Spanaren.

Märkligt nog har nyordningen införts utan någon som helst information till allmänheten.

Läs också: Efter branden har de bara haft problem med posten

PTS kommenterar:

När det gäller c/o så är det inte fråga om någon nyordning utan ett förtydligande gällande hur adresseringsuppgiften c/o ska användas. C/o ska användas när en person ska ta hand om posten för en annan person, dvs att person A ska ta hand om posten för person B då B av någon anledning inte kan ta hand om sin egen post. Typfall för när c/o ska användas är när en god man ska vara mottagare av sin huvudmans post, eller när ett myndigt barn ska ansvara för posten åt en åldrande förälder. C/o har tidigare använts – felaktigt – både vid situtaioner som jag beskrivit ovan och när någon bor inneboende eller i andra hand. För att post ska hamna rätt behövs en enda enhetlig använding av adresseringsuppgiften c/o.

Vi avser att kommunicera detta förtydligande av hur c/o ska användas på bl.a. vår webplats.

Med vänlig hälsning, Stina Eriksson, PTS

Föregående

Ingen gräddfil för staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg

Nästa

Efter branden har de bara haft problem med posten