Trafiknämnden i Göteborg klarar inte att hålla budgeten.

Slutprognosen för 2016 ger ett överskott på 1,1 miljarder.

Ja just det. Trafikkontoret klarar inte att sätta sprätt ens på hälften av det enorma belopp som politikerna pytsat ut.

Inför det här året fick trafiknämnden en budget på 2004 MSEK (över två miljarder kronor).

Men enligt kontorets egna beräkningar kommer bara 890 miljoner att förbrukas.

Trafikkontorets egen förklaring är bland annat brister i organisationen, komplexiteten i ett antal projekt och helt enkelt underbemanning.

Enorma satsningar

Går man tillbaka tio år i tiden landade trafiknämndens budget på mellan 200 och 300 miljoner för löpande underhåll och investeringar.

Men nu sker enorma satsningar på infrastruktur som bland annat styrs av det övergripandet målet att Göteborg ska växa med 150 000 invånare till 2030, samtidigt som biltrafiken ska minska med 25 procent och Västlänken drivas igenom.

Den borgerliga oppositionen har reagerat mot trafikkontorets oförmåga att omsätta miljarderna i praktisk handling.

Kräver besked

I ett yrkande kräver Moderaterna och Liberalerna besked från kontorets tjänstemän om hur det tänker sig komma tillrätta med problemen. Allvaret i situationen understryks av att även (S, V och MP) ställt sig bakom yrkandet.

– Vi förväntar oss ett smörgåsbord av åtgärder inför beslutet om nästa års budget, säger Axel Josefson (M), andre vice ordförande i trafiknämnden.

Han efterlyser även en bättre samordning mellan de förvaltningar som är mest involverade i kommunens alla satsningar, det vill säga också byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt park och natur.

Bland såväl politiker som tjänstemän talas det till och med om att inrätta en ny nämnd med uppgift att styra upp samarbetet mellan de olika kontoren. En slags ordningsman i klassen, med andra ord.

Axel Josefson tror inte för ett ögonblick att trafikkontoret kommer att kunna minska överskottet i budgeten nästa år. För samtidigt som flera projekt släpar efter och blir försenade tillkommer nya krav och önskemål från kommunledningen. Den vill till exempel se utbyggnad av spårvägen på Hisingen som ska genomföras under 2017 samt att ett nätverk för ökad cykelanvändning startar.

Föregående

Fortsatta strider om Göteborgs och Bohusläns stränder

Nästa

Ett jämställt cykellag