I dag, måndag 29 augusti, beslöt tingsrätten i Göteborg att rekonstruktionen för tidningskoncernen Stampen med flaggskeppet Göteborgs-Posten ska fortsätta.

Beslutet togs sedan Skatteverket, med fordringar på en halv miljard, efter lång tvekan  sagt ja.

Bara en fordringsägare – frilansjournalisten Sara Lind i Trollhättan – har sagt nej.

Hon motiverar sitt nej så här:
”Eftersom jag inte har fått en uppfattning om att rekonstruktionen skötts såsom den borde. Exempelvis har jag haft mycket svårt att få betalt för det arbete som gjorts efter rekonstruktionen den 23 maj 2016, fakturor har försvunnit flertalet gånger och jag har fått skicka samma faktura upp till 4 gånger för att få betalt. Det har inneburit timmar av extra och obetalt arbete totalt sett för att jaga rätt på mina inkomster. Just nu går jag och väntar på att rekonstruktionen ska vara till ända så att jag förhoppningsvis kan börja arbeta igen.
Här ska man ta med i beräkningen att Stampen med sina olika bolag sitter på mer eller mindre varenda västsvensk nyhetstidning – från Strömstad i norr till Halmstad i söder, så för oss frilansjournalister som är bosatta inom detta stora område är detta en ytterst prekär situation. Därför ger inte jag mitt godkännande till en förlängning av rekonstruktionen. Kan den inte skötas inom den givna tidsramen, så kan bolaget lika gärna gå i konkurs och därigenom låta de lokala mediesituationerna lösas på annat, nytt sätt med nya namn i ledningen.”

Det var den 23 maj som Stampen ställde in betalningarna och ansökte om rekonstruktion för ett stort antal bolag i koncernen.

I Stampen Local Media – med Göteborgs-Posten och en rad lokala tidningar – fanns då bara 600 000 kronor kvar. Det hade inte ens räckt till direktörer och chefredaktörer när de anställdas löner skulle betalas ut två dagar senare. Istället har skattebetalarna fått stå för ett par hundra miljoner till Stampens löner genom den  statliga lönegarantin.

Fordringsägarna erbjöds ett ackord: de får 25 procent av sina fordringar plus en grundsumma –  som för frilansarnas del utgjorde 10 000 kronor. Det har gjort att en majoritet av frilansarna får fullt betalt om rekonstruktionen går igenom även om några förlorar stora pengar. Det är också förklaringen till att nästan alla sagt ja till att konstruktionen fortsätter.

Mest förlorar skattebetalarna.

Utöver lönegarantin har Skatteverket fordringar på en halv miljard.

Trots det har Skatteverket, efter lång betänketid, gått med på fortsatt rekonstruktion.

Om det räcker för att rädda familjen Hjörnes imperium är oklart.

En förutsättning för att rekonstruktionen ska gå igenom är att koncernen får in nya friska pengar.  De behövs för att så väl betala ackordsuppgörelsen som för att säkerställa fortsatt drift.

Föregående

Rekordmånga överklagar Västlänkens järnvägsplan

Nästa

Arg fastighetsägare trakasserade hovrättsdomare