Regeringen, med infrastrukturminister Anna Johansson, Göteborg, ser ingen anledning att inhibera (tillfälligt stoppa) Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken.

”Det beslut som inhibitionsyrkandena avser har …  ännu inte trätt i kraft. Inhibitionsyrkandena föranleder därför ingen åtgärd från regeringens sida”, skriver Anna Johansson i ett beslut.

Anna Johansson
Anna Johansson

En rad klagande har begärt att Trafikverkets beslut att fastställa planen inhiberas – det vill säga att arbetet stoppas i väntan på ett slutligt ställningstagande av regeringen.

Det var den 28 april i år som Trafikverket fastställde järnvägsplan för Västlänken i Göteborgs och Mölndals kommuner.

Ett stort antal överklaganden har inkommit till regeringen.

En rad av de  klagande har yrkat att Trafikverkets beslut ska inhiberas. Till stöd för detta har samtliga angivit bland annat att omfattande ingrepp i natur- och kulturmiljön kommer att bli följden av att arbetena påbörjas.

”Regeringen prövar nu enbart fråga om inhibition av det överklagade beslutet. Övriga sak- och formaliafrågor prövas när ärendet tas upp slutligt —  Ett beslut om fastställelse av järnvägsplan blir gällande först när det vinner laga kraft. Det finns möjlighet … att förordna om att vissa tillståndsbeslut ska gälla omedelbart…  Nu överklagat beslut innehåller inte något sådant förordnade om omedelbar verkställighet”, skriver Anna Johansson.

Föregående

Nej till Assyriska skolan i Göteborg

Nästa

USA tar ansvar för OS – det gör inte Sverige