Stiftelsen Den Nya Välfärden ifrågasätter Göteborgs Stads ambition att öppna fler kommunala gym och motionsanläggningar.

Det är inte en kommunal angelägenhet, hävdar stiftelsen som vänt sig till förvaltningsrätten som ombud för ett par göteborgare.

I den rödgröna budget som antogs vid fullmäktiges junimöte sägs bland annat:

”Staden ska på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt värna allas rätt till en meningsfull fritid. Att behålla och utöka antalet motions- och gymanläggningar i kommunal regi säkrar en god tillgång till prisvärd motion för många göteborgare som inte annars motionerar.”

Det är en punkt som debatterades i fullmäktige där alliansen gick emot de röd-gröna.

– I budgeten står det att man ska gå in på en ny marknad och bygga ett nytt kommunalt gym för 20 miljoner kronor. Det är inte en folkhälsofråga! Det är både slöseri med skattemedel och det tillhör egentligen inte den kommunala kärnverksamheten att tillföra ytterligare ett kommunalt gym, tvärtom, sa Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Det råder ingen brist på aktörer som driver gym. Efter en snabb sökning på nätet finner man att mångfalden är omfattande, och då är det helt orimligt – nästan ett missbruk av skattemedel – att uppföra och starta kommunala gym. Även här lyser den ideologiska kampen igenom. Är man monopolist så bryr man sig inte om mångfalden, sa  David Lega, kommunalråd (KD).

Bettan Andersson (V), bland annat ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, svarade:

– Frågan om gym kom upp och jag tycker det är självklart att vi ska ha det som en folkhälsoinstitution i Göteborg. Vi tänker bygga ett till och det är för att alla ska ha möjlighet att gå. Det är lättare att gå till ett kommunalt gym om du tränar och det är oftast lägre priser. Det förvånar mig lite att ni är emot den valfriheten.

Nu menar stiftelsen Den Nya Välfärden att budgetbeslutet strider mot kommunallagen.

”Tillhandahållande av gym- och motionsanläggningar på en allmän marknad är typiskt sett något som utförs av det privata näringsIivet”, skriver stiftelsen som menar att nya gymanläggningar i kommunal regi inte kan jämföras med dem som kommunen bedriver i anslutning till kommunala badanläggningar.

”Någon sådan så kallad anknytningskompetens är emellertid inte fråga om i nu aktuellt fall, utan det överklagade beslutet innebär att kommunen ska utöka antalet motions- och gymanläggningar i kommunal regi, och bland annat bygga gym- och motionsanläggning i visst eller vissa områden. Genom att anta den aktuella budgeten har sålunda Kommunen befattat sig med något som inte utgör en kommunal angelägenhet”, skriver stiftelsen.

FOTNOT

Den Nya Välfärden är enligt den egna presentationen en ”opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande”. Stiftelsen finansieras av 15 000 företagare ”som med sitt stöd hjälper oss att bland annat skapa ett bättre företagarklimat i Sverige”.

Stiftelsens grundare och ordföranden är Patrik Engellau.

Föregående

Nu ska politik och näringsliv mygla ihop

Nästa

Hur ska detta bli en artikel?