OGENERAT ÖPPET berättar nu delar av kommunledningen om planer på ett nytt, kraftfullt avstamp för Göteborgsandan. Det ska bli tätt umgänge mellan politik och näringsliv i staden. Ryggar kommer att klias.

Göteborg behöver givetvis bra företag som ger jobb och välstånd åt stadens invånare. De behöver också yttre förutsättningar att växa.

Man kan förstå att kommunledningen vill ge sådana förutsättningar och då lyssna på vad näringslivets företrädare har för önskemål.

Och nu ska saker hända. I Göteborgs-Posten skriver företrädarna för det röd-grön-rosa blocket att ett närmare samarbete ska inledas.

Debattartikeln publicerades i måndags den 11 juli och var undertecknad av Ann-Sofi Hermansson (S), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V) och Stina Svensson (FI).

DESSA FYRA GRUPPLEDARE, varav tre är kommunalråd, skriver att Göteborgs näringsliv går bra men att det kan bli bättre. Därför måste kontakterna mellan näringslivet, politiken och den högre utbildningen stärkas.

”Åtminstone tre gånger per år ska näringslivsfrågorna diskuteras på högsta nivå. Dialogen ska bygga förtroende och göra det möjligt att göra det ännu mer tillsammans.” Så skriver gänget.

Man anar att det blir en del såväl formella som informella träffar mellan de inblandade.

Här ska alltså bildas en väv med synliga och osynliga trådar.

Mysigt.

-Vad kan jag göra för dig broder?

-Mycket, kära syster. Mycket. Se här får vi vinet!

KOMMUNALRÅD, förvaltningschefer, kommunala bolagsdirektörer och bolagsordförande med flera kommer att vimla vant med direktörer i olika branscher.

När och i vilka slutna rum fattas de verkliga besluten och av vilka? Får vi veta det? Förs några protokoll?

Nya generationer politiker träder till och följer i de gamlas fotspår.  Det varma umgänget med andra makthavare går vidare, till och med i nya former.

Inser de att detta på något sätt skulle vara fel? Nej. Varför det? Så här har man ju alltid gjort. Man ska göra allt för Göteborgs bästa.

Vänskapskorruption? Nej, sådant sysslar vi inte med här.

Föregående

Spännande dagar för Lovisa Lindh

Nästa

Fler gym i kommunal regi strider mot lagen?