BRITTERNA RÖSTADE ”FEL” när de ville går ur EU. Därför har det nu blossat upp en svensk debatt där folkomröstningar ifrågasätts.

Om britterna röstat ”rätt” är det troligt att upprördheten varit betydligt mindre.

Man kan beklaga britternas beslut om man vill. Dock behöver man inte dra slutsatsen att folkomröstningar i vårt land borde förbjudas.

Problemet med folkomröstningar är en evig fråga i våra tankar om demokratin. Beslutande eller rådgivande omröstningar? Vilka ämnen är lämpliga? Hur formulera frågorna? Särskilda regler för kampanjerna?

Nu hörs röster som absolut anser att människor inte klarar av att fatta beslut i stora frågor. Många väljare är dumma och okunniga.

Tack för den. En torped rakt in i den allmänna rösträtten!

DUMMA, OKUNNIGA MÄNNISKOR röstar också i val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Och de röstar fel hela tiden. Fråga partiernas företrädare, särskilt de som förlorat mandat.

I allmänna val kan det handla om hundratals frågor under en kommande mandatperiod. I en folkomröstning ställs en enda fråga, vilket enligt belackarna blir mer komplicerat.

Det finns exempel i USA där folkomröstningar binder en stor del av en delstatsbudget. Då har det gått alldeles för långt.

Men frågor som att dela en kommun eller omvänt att slå samman kommuner angår i princip alla invånare. Det finns gott om exempel på folkomröstningar i sådana frågor.

1993 röstade sålunda folket för att låta Bollebygd bryta sig ur Borås och bilda egen kommun. Resultatet godkändes.

2014 SADE GÖTEBORGARNA NEJ till den redan införda trängselskatten, men makten underkände resultatet som avgörande.

De senaste årtiondena har svenska folket röstat för att bygga ut kärnkraften, ansluta Sverige till EU och att tacka nej till euron. Riksdagen har rättat sig efter alla tre resultaten. I samtliga fall har flera partier varit splittrade i frågorna och därför låtit folket rädda situationen åt dem. Ett skäl så gott som något.

Britterna förberedde sin folkomröstning illa. Men det är i huvudsak deras problem.

Att för den skull avfärda folkomröstningar är inget annat än väljarförakt.

 

Föregående

Sannaskolan får underkänt - hotas av vite på 800 000 kronor

Nästa

Göteborg föryngras med Partille Cup