I tre år har Göteborgs Stads litteraturpris delats ut till förtjänta författare.

Det har gjorts i stark konkurrens med bland annat enväldiga jurymedlemmar, vilka har föreslagit sig själva till mottagare. Priset på 100 000 kronor har delats två gånger i samband med kulturkalaset.

Ärligt talat: Har du hört talas om priset?

Kan du i så fall nämna namnen på några av pristagarna?

Visst har det skrivits notiser i Göteborgs-Posten om priset och pristagarna. Skam vore det väl annars med tanke på att två av tre medlemmar i den fasta juryn (den som beslutar om essäpriset) är före detta kulturchefer på GP –  Mikael van Reis och Ingrid Elam (den tredje är professor Ebba Witt-Brattström). Också i  den andra juryn, som byts ut vart år då priskategorin varierar, har jurymedlemmarna i viss utsträckning hämtats bland GP-kulturens medarbetare.

Men trots notiserna i lokalpressen  är så väl kulturförvaltningen som jurymedlemmar och allmänt betydelsefulla personer i den göteborgska litterära ankdammen missnöjda med att priset inte fått större uppmärksamhet.

Det framgår av den utvärdering som kulturförvaltningen har gjort av ”Göteborgs Stads litteraturpris 2014-2016”.

I korthet: Priset instiftades enligt beslut 2013 i syfte att ”lyfta mindre uppmärksammade genrer samt att ge Göteborgs Litteraturhus en prestigefylld uppgift för att markera dess närvaro på den litterära scenen”.

Hört talas om Göteborgs Litteraturhus?

Jo, det finns (se länken här nedan). Men litteraturhuset har inte haft något med  litteraturpriset att göra. Det blev liksom litet fel där.  Istället var det Stadsbiblioteket som tog ansvar för priset de två första åren. Senast var det avdelningen för Fri konst och kultur inom enheten för kulturstöd på kulturförvaltningen som skötte saken.

Varför då då?

Jo, Göteborgs Litteraturhus har ”tills nyligen varit under uppbyggnad och ännu befinner sig i en etableringsfas”.

Priset har alltså inte inneburit att Litteraturhuset fått någon prestigefylld uppgift som skulle kunna göra det känt, kanske till och med utanför Göteborgs gränser.

Nej, känt har inte heller  priset blivit.

”En databassökning (Retriever) på frasen ’Göteborgs Stads litteraturpris’ ger 21 träffar under perioden 2013 till 2015. Det är framför allt tidningsnotiser om prisets inrättande och senare prismottagarnas namn som publicerats. En kort mediedebatt fördes 2015 lokalt om det berättigade i prisens nationella inriktning. I övrigt har uppmärksamheten i medierna varit svag för såväl Göteborgs Stads litteraturpris som dess mottagare”, skriver förvaltningen i utvärderingen.

Förvaltningen har frågat tjugo personer, bland dem jurymedlemmarna, om vad de tycker om priset.

Bland svaren:

  • ”Flera av respondenterna ifrågasätter varför Göteborgs Stad delar ut litterära priser men inte satsar mer på presentation och marknadsföring. En återkommande reflektion är att kommunen som instiftare är relativt osynlig, vilket antas bidra till oklarheten kring varför staden överhuvudtaget bedriver en litterär satsning i form av prisutdelning.”
  • ”Några av de svarande noterar med förvåning att vem som helst kunnat nominera böcker för bedömning, det vill säga såväl författare, förlag som jurymedlemmar själva. I en kategori förekom det att förlag skickade hela sin utgivning för tidsperioden till juryn för bedömning, vilket medförde en omfattande arbetsbörda i förhållande till arvoderingen.”
  • ”En annan aspekt av den oklara nomineringsprocessen handlar om att även jurymedlemmar kunnat föreslå egna böcker för bedömning. I svaren framkommer att detta både har försvårat jävshantering och skadat prisens trovärdighet.
  • ”Prisceremonin som skett i anslutning till Kulturkalaset har bland respondenterna överlag väckt både kritik och förvåning. En person liknar utdelningen vid en ”pausunderhållning” i det övriga kalasprogrammet, en annan röst beskriver den som en ”pinsam tillställning” för både publik och pristagare.”

Marknadsföringen har alltså varit dålig?

Kringkostnaderna för priserna har varit 80 000 kronor årligen som gått till arvoden för jurymedlemmarna. Orimligt mycket pengar tycker alliansen i kulturnämnden i ett yttrande.

Det beror förstås på vad man jämför med.

Spårvägens kulturpris på 10 000 kronor kostade senast 128 000 att marknadsföra, vilket Spanaren tidigare avslöjat.

Vad ska nu hända med Göteborgs Stads litteraturpris? Kanske mer marknadsföring?

Det återstår att se.

Förvaltningen föreslår ”att Göteborgs Stads litteraturpris utreds vidare. Syftet med utredningen bör vara att undersöka prisets framtid angående lämpligt huvudmannaskap och eventuellt ny inriktning, eller om prissumman hellre bör övergå i annat litteraturfrämjande stöd”.

 

FAKTA

Pristagare 2014 – 2016:
2014 Essä: Fredrik Sjöberg Barn- och ungdomslitteratur: Elin Nilsson
2015 Essä: Stina Otterberg  Skönlitteratur utlandsfödda: Pooneh Rohi
2016 Essä: Anders Johansson Fantasy/science fiction: Kristina Hård

Jury 2014 – 2016:
Essäer: Mikael van Reis, Ebba Witt-Brattström och Ingrid Elam.
2014 Barn- och ungdomslitteratur: Ingrid Bosseldal, Andreas Palmaer och Kersti Westin.
2015 Skönlitteratur utlandsfödda: Elisabeth Rynell, Kennet Klemets och Ulrika Kärnborg.
2016 Fantasy/science fiction: Martin Engberg, Ann-Marie Ljungberg och Jerry Määttä.

Intervjuade i samband med förvaltningens utvärdering:
Madeleine Bergmark, tidigare enhetschef vid Stadsbiblioteket
Ingrid Bosseldal, jury, kritiker
Lars Böhlin, kulturjournalist
Göran Dahlberg, redaktör för tidskriften Glänta
Inger Eide-Jensen, ordförande för Göteborgs Litteraturhus
Bo Ejeby, bokförläggare
Ingrid Elam, jury, dekan vid Akademin Valand, kritiker
Martin Engberg, jury, författare
Sofia Gräsberg, verksamhetsledare för Göteborgs Litteraturhus
Jenny Högström, kritiker, författare, ansvarig för Kritikersalongen
Kennet Klemets, jury, författare, Författarcentrum Väst
Ulrika Kärnborg, jury, kritiker, författare
Ulf Karl Olov Nilsson, författare, redaktör
Fredrik Nyberg, universitetslektor, författare
Christina Persson, bibliotekschef vid Stadsbiblioteket
Mikael van Reis, jury, kritiker, författare
Gunnar Südow, konsulent för litteratur, Kultur i Väst
Paula Wahlbom, programansvarig på Stadsbiblioteket
Kersti Westin, jury
Ebba Witt-Brattström, jury, professor, författare

Länkar:

Reklamen för Spårvägens kulturpris dyrare än prissumman

Göteborgs Litteraturhus

Göteborgs Stads litteraturpris

Föregående

Sundhage – inte någon vanlig tränare

Nästa

Skattebetalarnas lön till Stampens vd: 177 200 kronor per månad