Visionsbild: Nya byggfnaden tvärsöver Per Dubbsgatan, och byggnad 1 står just där Per Dubbshuset finns i dag.
Visionsbild: Nya komplexet tvärsöver Per Dubbsgatan, och hus 1 står just där Per Dubbshuset finns i dag.

Hittills har allt gått som på räls för Sahlgrenska Life, Göteborgs Universitets och Västra Götalandsregionens nysatsning för framtiden.

Ett vinnande förslag i arkitekttävlingen presenterades i slutet av april. Det var hög klass på tävlingen och juryn behövde fyra dagar på sig för att utse en vinnare.

Men en av många knäckfrågor som återstår att lösa är ödet för det gamla Per Dubbshuset? Rivas eller bevaras, helt eller delvis?

Per Dubbshuset är den gamla huvudentrén till den första etableringen på en tomt som idag har beteckningen Änggården 33:1 på plankartorna. Platsen är den fjärde på vilken Sahlgrenska har bedrivit verksamhet i Göteborg.

Invigning 1898

Invigningen av dåtida nya Sahlgrenska skedde 1898, men den egentliga verksamheten kom inte gång förrän 1900. Det är länge sedan huset användes till sjukvård. Idag härbärgerar lokalerna i huvudsak administrativ personal.

Per Dubbshuset är sedan många år förklarad som ”bevarandevärd” i kommunens program för skyddsvärda stadsmiljöer. Det är en lägre skyddsgard än om den skulle ha varit Q-märkt.

Det hindrar inte, att det kommer att behövas många sammanträden och mycket brainstorming mellan Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning och Stadsbyggnadskontoret med flera parter för att lösa frågan.

Bevara eller riva? För och emot. Hur ser plan B ut som alternativ till rivning? Finns det pengar om beslutet skulle bli att flytta huset eller delar av det? Hur kommer det utvecklade arkitektförslaget att se ut när ett av alternativen valts?

Gamla byggnader tål inte allt

Många frågor blir det. En av dem ställde Spanaren till fastighetschefen Lars Jansson i Västfastigheter. Kan man inte bygga om för att behålla exempelvis värdefulla exteriörer?

− Absolut, visst kan man det. Men just när det gäller vårt uppdrag måste man kunna försäkra sig om, att till exempel bjälklagen i ett gammalt hus håller. Medicinsk utrustning blir tyngre och tyngre och då närmar man sig till slut gränsen för vad en gammal byggnad tål. Då kan det bli aktuellt att bygga nytt i stället.

− Det är med stora förväntningar vi ser fram mot Sahlgrenska Life, byggnader som kommer att skapa ett helt annat intryck av sjukhuset, säger Lars Jansson och håller med, när Spanaren påpekar, att hela Sahlgrenskaområdet ger ett lite plottrigt intryck med många huskroppar, stilar och byggmaterial.

Många liknande hus finns

En amatör på arkitektur, som Spanarens utsände, kan stå på det lilla torget mellan Per Dubbshuset och klinikerna för Öron-Näsa-Hals och Norra porten och tycka att det gamla huset är ganska anspråkslöst men vackert i solsken och med nyutslagen grönska runtomkring.

Men Niclas Malmeling, arkitekt och verksamhetsutvecklare på Västfastigheter, håller inte riktigt med.

− Det är ett vackert hus men inte särskilt unikt, berättar han. Det är ett bra uttryck för det förhärskande arkitektmodet vid förra sekelskiftet… men det finns ett stort antal liknande byggnader i Sverige. Å andra sidan har jag full förståelse för att Götebogs stad vill bevara en vacker gammal byggnad, som visar på det gamla sjukhusets storhet.

Niclas Malmeling medger att framtiden för Per Dubbshuset är en viktig fråga man inte löser i en handvändning.

− Därtill måste man ta stor hänsyn till den demokratiska processen. Den tar tid och den måste få ta tid.

Kan Per Dubbshuset ligga kvar?

Vad Västfastigheter och deras projektpartner Vitartes anser om Per Dubbshusets öde är inte riktigt klart. I tävlingsbestämmelserna för arkitekttävlingen finns några skisser som dels utvisar tävlingsområdet, dels visar var det som helt prosaiskt kallas Hus 1 skall ligga (ungefär). På samtliga skisser är allt det nya inlagt exakt på den plats där Per Dubbshuset ligger.

Dessutom hittar man följande kommentar i tävlingsbestämmelserna i kapitlet Byggnadstekniska rekommendationer:

”4.7 PER DUBB-HUSET

Byggnaden ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram. Byggnadsnämnden har beslutat att man i planarbetet ska ha två alternativförslag där Per Dubbshuset, den ursprungliga huvudentrén till Sahlgrenska sjukhuset, finns kvar i någon form i minst ett av förslagen. Fastighetsägaren och sjukhusledningen har i förarbetena inte funnit någon optimal lösning på sjukhusets sambandsbehov utan att Per Dubbshuset rivs. Det ingår därför i tävlingen att analysera och beskriva möjligheterna och konsekvenserna av att Per Dubbshuset bevaras.

Tävlingsförslag kan också föreslå hur vissa delar av Per Dubbshuset, t ex huvudfasad och entré, kan sparas eller flyttas och inkorporeras i projektet.

Som synes uppvisar Per Dubbshuset ett flertal kriterier på att vara en av de delikata knäckfrågorna för att projektet Sahlgrenska Life skall bli en framgång.

Läs även: Vilka var Niclas Sahlgren och Pehr Dubb?

Sahlgrenska sjukhuset byggdes först på Sillgatan

Föregående

Sahlgrenska sjukhuset byggdes först på Sillgatan

Nästa

Lärare på Polhemsgymnasiet: "Vi hinner inte med jobbet!"