Efter allvarlig kritik från Skolinspektionen mot Polhemsgymnasiet i Göteborg skickar 34 lärare en  nödsignal till kommunledningen.

– Ni är de enda som kan besluta om att skjuta till mer resurser till vår skola så att fler lärare kan anställas. Vi vill ha högst 30 elever i varje klass och högst 504 timmar undervisning per lärare och år, skriver de.

Skolinspektionen har granskat skolans arbete och gett den underkänt på flera punkter.

Det gäller bland annat undervisning, betygssättning och trygghet i skolan.

Skolinspektionen har bland annat intervjuat elever på skolan som ger sin  bild av situationen:

”På frågan vad eleverna tror ligger bakom de låga resultaten på elevenkäterna … säger de att de tror att det har att göra med att lärarna är trötta och oengagerade i sitt yrke”, skriver Skolinspektionen i rapporten.

”En elev uttrycker att ’De känns trötta på sitt jobb, som att de måste gå till jobbet’. En annan säger att ’Det är som att de inte tycker att det är roligt att vara lärare’. Eleverna berättar att det finns några få lärare som de upplever bryr sig om hur det går för dem, som ’pushar och inspirerar’, medan de flesta av lärarna bara lyfter fram det man som elev har misslyckats med och inte ger någon förklaring till varför. ’De trycker ner en lite’, säger en elev, ’man undrar om det finns något hopp'”.

I brevet till Göteborgs Stad bekräftar de 34 lärarna att de är trötta, stressade och inte hinner med sitt jobb.

”Bristerna är allvarliga och vi vill alla givetvis komma tillrätta med dessa.

Intagningspoängen på Polhemsgymnasiet är hög och avgångsbetygen likaså. Skolan har en hög ambitionsnivå, engagerad och kompetent personal samt ett mycket gott rykte. Allt detta vill vi behålla.

Sedan några år tillbaka har lärartjänsterna på Polhemsgymnasiet blivit avsevärt tyngre än tidigare. Elevantalet i klasserna har ökat samtidigt som lärarna har fått fler kurser att undervisa i. Förutsättningarna för lärarna på skolan att bedriva en god undervisning har försämrats. Detta har bland annat lett till att flera lärare har gått ner till deltid för att mäkta med arbetsbördan. Man orkar helt enkelt inte arbeta heltid. Årets medarbetarenkät visar röda siffror gällande den psykosociala arbetsmiljön. Den visar bland annat att vi inte har tillräckligt med tid att utföra vårt arbete och vi har heller inte möjlighet att återhämta oss efter perioder av hög arbetsbelastning. Vi är stressade, så stressade att vi till och med går till arbetet även då vi är sjuka”, skriver de.

”… med tanke på denna allvarliga situation är det inte konstigt att vi inte uppnår Skolinspektionens krav. Med dagens förutsättningar är det nämligen en omöjlighet. Våra rektorer har inte de befogenheter som krävs för att få fram de resurser som är nödvändiga. Därför måste Ni agera!

Ni är de enda som kan ändra på detta. Ni är de enda som kan besluta om att skjuta till mer resurser till vår skola så att fler lärare kan anställas. Vi vill ha högst 30 elever i varje klass och högst 504 timmar undervisning per lärare och år.”

 

 

Föregående

Per Dubbshuset knäckfråga i satsningen Sahlgrenska Life

Nästa

Higab chockhöjer konstnärshyror