Utbildningsnämnden i Göteborg säger nej till de flesta som vill starta nya fristående gymnasieskolor.

Men inte utan strid.

Alliansen vill tillstyrka de flesta.

Det är skolinspektionen som beslutar om tillstånd för att starta nya skolor eller utöka programmen på redan existerande skolor.

Ansökningarna går dock på remiss till Göteborgs kommun där ansvaret för gymnasieskolor ligger på utbildningsnämnden.

Med rösterna 5 (S, MP, V) mot 4 (L, M) har de flesta ansökningar avstyrkts.

Bland de ansökningar som Göteborgs kommun avstyrker:

– Amerikanska Gymnasiet som ville starta läsåret 2017/18.

– Thoren Business School

– Prästängens gymnasieskola i Öckerö kommun

– Fryshusets gymnasium

– Yrkesgymnasiet i Göteborg

– Realgymnasiet i Göteborg

– Magelungens gymnasium i Göteborg

Någon av ansökningarna avstyrks med hänvisning till bristande underlag.

De flesta avstyrks med motiveringen att det redan finns tillräckligt många gymnasieplatser med den aktuella inriktningen.

För läsåret 2017/18 finns ansökningar till Skolinspektionen om 1 647 ytterligare fristående gymnasieplatser inom regionen på nationella program, jämfört med 547 st 2015.

”Fullt utbyggt skulle detta innebära ett kraftigt tillskott av gymnasieplatser inom Göteborgsregionens samverkansområde, varav merparten inom Göteborgs kommun och samtliga på nationella program… Varje tillkommande gymnasieplats som inte motsvarar de sökandes behov innebär därför än mer ökade kostnader för omställning av lokaler och personal för de berörda organisationerna. Det innebär också att de ekonomiska medel som bidragit till etableringen av befintliga fristående skolor inte utnyttjas fullt ut”, skriver utbildningsförvaltningen.

”En konkurrenssituation med kraftig överetablering kommer att leda till ytterligare avveckling av utbildningar och skolor. Detta drabbar i första hand redan antagna elever som tvingas byta skola.”

Föregående

Kameror ska stoppa tjuvar på Angereds gymnasium

Nästa

”Sverige är jäkligt illa ute”