Göteborg Energi AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Stadshus AB.

Bolaget har enligt affärsidén till uppgift att vara ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

Göteborg Energi har i sin tur 14 dotterbolag, av vilka Sävsjö Biogas är ett företag som koncernen avser att om möjligt avyttra enligt beslut i fullmäktige.

Dotterbolagen är med Göteborg Energis ägarandel inom parentes:

▪ Göteborg Energi Din El (100 %)

▪ Göteborg Energi Nät AB (100 %)

▪ Göteborg Energi Gasnät AB (100 %)

▪ Göteborg Energi Gothnet AB (100 %)

▪ Ale Fjärrvärme AB (100 %)

▪ Ale Energi AB (91 %)

▪ Partille Energi AB (50 %)

▪ Partille Energi Nät AB (100 %)

▪ Sörred Energi AB (100 %)

▪ GoBiGas AB (100 %)

▪ Lidköping Biogas AB (95 %)

▪ Sävsjö Biogas AB (91 %)

▪ Skövde Biogas AB (51 %)

▪ Göteborg Energi Backa AB (100 %)

Göteborg Energi omsatte 5 641 miljoner kronor verksamhetsåret 2015. Koncernen har drygt 1 000 anställda och verkställande direktör är Lotta Brändström.

Vad är biogas?

Biogas finns i flera former och blandningar med andra bränslen. När den förekommer som drivmedel för fordon kallas den fordonsgas. 2014 fanns det cirka 50 000 gasdrivna fordon av olika slag i Sverige. Biogasen kan även användas i tätorter som levererar så kallad stadsgas.

Den som är specialintresserad av biogas kan klicka in på denna länk och läsa mer:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Biogas

Föregående

David Lega vill in i simförbundet

Nästa

Göteborg Energi får sälja olönsamma biogasbolag