Gårdagruppens utställning i Stadsbiblioteket om det uppmärksammade alternativet till Västlänken har pågått sedan 26 januari. Hittills har utställningen setts av 600-800 personer per dag.

På tisdagen var det dags för kommunalrådet Johan Nyhus (s) att ta del av gruppens förslag. Han är ansvarig för bland annat trafik- och infrastrukturfrågor i kommunstyrelsen.

Johan Nyhus: Kollade på ett alternativ till Västlänken
Johan Nyhus: Kollade på ett alternativ till Västlänken

Tillsammans med en av sina politiska sekreterare guidades Nyhus runt i utställningslokalen av en av initiativtagarna i Gårdagruppen, arkitekten Gunnar Anjou. Flera av de andra besökarna hakade på för att lyssna på Anjous sakliga presentation av till exempel gropen som behövs för att bygga Hagastationen. Den rymmer en hel Stenafärja.

Johan Nyhus studerade intresserat utställningens olika jämförelser mellan Västlänken och Gårdalänken uppmonterade på väggarna, som tydligt visar vad medborgarna får respektive inte får med de två förslagen.

Inte första gången

När Spanaren efter visningen fick ett samtal med kommunalrådet framkom, att det här inte var första gången han studerade Gårdagruppens lösningar.

− Vi har träffats två gånger tidigare så jag är ganska väl insatt i förslaget. Men det var intressant att ta del av utställningen också.

Gårdagruppen har under en dryg vecka kunnat konstatera, att utställningen väcker folks intresse och curatorn Caroline Thelning skulle därför gärna se en fortsättning i någon annan lokal.

Älvrummet?

− Njae, det är inte troligt. Älvrummet är avsett för kommunens egna visningar, säger Johan Nyhus.

Västlänken ligger fast

− Skulle Gårdalänken kunna ersätta Västlänken?

− Nej, och det är jag mycket noga med att poängtera, säger Johan Nyhus. Västlänken är nu så långt gången att den inte kan stoppas och ersättas av någon annan lösning. Beslutet är taget av staten och kommunen och kan inte ändras.

− Men vad tycker du om Gårdagruppens förslag?

− Det är bra att de har gjort en utställning och förslaget är väl genomarbetat. Det är intressant med tanke på framtiden och jag ser flera innovativa idéer. I går var jag uppe i Stockholm för att få en första presentation, eller rättare sagt ett första bud, om de höghastighetståg som är tänkta att förbinda Stockholm, Göteborg och Malmö i framtiden plus ett snabbspår mellan Oslo och Köpenhamn med Göteborg i mitten. När dessa satsningar blir mer aktuella och konkreta håller jag det inte för otroligt att det kan finnas anledning att på allvar utreda Gårdalänkens lösningar som ett slags fortsättning på Västlänken, framhåller Johan Nyhus.

Enbart regionaltrafik med Västlänken

Förslaget om Västlänken innehåller inga lösningar som är anpassade till en framtida satsning på höghastighetståg. Västlänken ska enbart betjäna VG-regionens behov av utökad pendeltågstrafik.

I Gårdagruppens förslag är det tänkt, att spåren i berget ska inrymma både regional- och höghastighetstrafiken med en tydlig koppling till Göteborgs kollektivtrafik och biltrafik. Gårdagruppens förslag innehåller även en ringlinje med snabb spårvagnstrafik, som även inkluderar det mest expansiva området på Hisingen.

SNS-studien inte oroväckande

Häromdagen presenterade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, en studie som visar, att nästan alla stora infrastruktursatsningar har alltför låg samhällsekonomisk nytta. Är det något som bekymrar Johan Nyhus?

− Nej, faktiskt inte. När Trafikverket får i uppdrag att utreda en satsning på ny infrastruktur så jobbar de enbart med två parametrar: tekniska lösningar och kostnader. När man sen ska fatta politiska beslut tillkommer ytterligare parametrar som exempelvis utryck för en vilja och politiska önskemål och överväganden.

− Så även om ett projekt är samhällsekonomiskt olönsamt så kan en satsning i någon riktning ändå vara samhälleligt motiverad?

− Ja, det tycker jag. Titta på historien, till exempel på hur Citytunneln under Malmö har blivit en viktig länk för trafiken mellan Sverige och Danmark över Öresundsbron. Men vi ska ha högt i tak och jag tycker att det är jätteviktigt att diskutera sig fram till bra lösningar, säger Johan Nyhus innan han tar sig ytterligare en titt på utställningens planscher samtidigt som han diskuterar med andra besökare.

Besviken på regeringen

Spanaren frågade inte Johan Nyhus vad han tycker om att staten beslutat att lägga beslag på det här årets trängselskatter och i stället hänvisat Trafikverket till Riksgälden för att låna upp motsvarande belopp. Det ger en viss fördyring av Västlänken och när Johan Nyhus först fick höra talas om tilltaget sade han sig ”vara besviken på regeringen”.

Läs också: Aha, nu fattar jag vad Gårdalänken är

Föregående

Aha, nu fattar jag vad Gårdalänken är

Nästa

Göteborg satsar miljoner för att få ut "rätt" budskap i medierna