HUR MAN FÅR folk att förstå något svårt? Man ordnar en proffsig utställning till exempel.

Trafiklösningen Gårdalänken läggs fram som ett motförslag till Västlänken. Med insamlade medel och frivilligt arbete har några personer byggt en utställning på Göteborgs stadsbibliotek vid Götaplatsen. Den 7 februari river man.

Nyfiken men också lite ängslig gick jag dit. Utställningar av det här slaget avskräcker. De är närmast omöjliga att genomskåda och vållar yrsel.

För drygt ett år sedan besökte jag stadsbyggnadskontoret för att se Trafikverkets presentation av Västlänken. Det var bilder, texter och pärmar.

Jag blev inte klokare, vilket jag konstaterade i Spanaren efteråt. Bara förvirrad. Man är ju inte civilingenjör.

MEN SÅ SÅG JAG nu den pågående utställningen på Stadsbiblioteket.

Texter. Kartor. Teckningar. Broschyrer. Guider som berättar.

Proffsigt så till och med mina tre hjärnceller begrep vad folket bakom Gårdalänken vill. Det är en systematisk genomgång.

Det här är alltså inte ett ställningstagande för Gårdalänken som sådan. Bara ett konstaterande att förslaget presenteras mycket bättre än vad Trafikverket gjorde för Västlänken.

Intresset för den väldiga ombyggnaden av Göteborg som kallas Västlänken växer hos allmänheten. Frågetecknen hopar sig.

SÅ NU BORDE krafterna bakom detta jätteprojekt inse att frågorna behöver besvaras. Bland annat med en utställning som får i sådana här sammanhang närmast obildbara typer som jag att förstå mer.

Gå till Stadsbiblioteket och lär!

Läs också: Johan Nyhus dömer inte ut  alternativet Gårdalänken

 


 

 

Föregående

Vardagsbrott - en aldrig sinande ström

Nästa

Johan Nyhus dömer inte ut alternativet Gårdalänken