Skiss nya Heden, fågelperspektiv mot nordost. Bild : SBK/Tengbom arkitekter.
Skiss nya Heden, fågelperspektiv mot nordost. Bild : SBK/Tengbom arkitekter.

Hur ska Heden utvecklas?

Efter många års diskussioner kring olika förslag  antog byggnadsnämnden den 15 december 2015 ”Inriktning” – ett dokument som ger underlag för det fortsatta detaljplanearbetet.

Där sägs bland annat:

Hedens yta minskas ”för att bättre binda samman staden mellan öster och väster”

 • Parkering samlas i garage under den norra delen samt under byggnader med in och utfarter vid
  Parkgatan och Sten Sturegatan/Bohusgatan med plats för mellan 1 500 och 2 500 bilar. ”Det skapar totalt för Heden mer yta för plantering/bebyggelse…”

  Heden i dag. Bild: Göteborgs kommun
  Heden i dag. Bild: Göteborgs kommun
 • ”Publika funktioner som butiker och sportanläggningar skulle med fördel kunna placeras i anslutning till garaget, vilket ger förutsättningar för ett ’levande’ garageplan.”
 • Huvudstråket i Vasagatans förlängning anpassas för gång- och cykeltrafik. Övriga gator runt ny bebyggelse utförs som gångfartsgator med blandtrafik på de gåendes villkor.
 • Heden bör vara öppet mot Södra vägen.
 • Evenemangsytan placeras i den nordvästra delen.
 • Bollplanerna samlas i den södra delen.
 • I norr och öster föreslås nya kvarter med bebyggelse av bostäder och goda möjligheter för caféer och restauranger … som vetter mot söder och väster”, ”Nya bostäder kommer även fortsättningsvis innebära möjlighet att bo ’vid’ heden, inte ’på’.  ”

  Höga hus kan finnas på nya Heden. Bild: Wingårdhs.
  Höga hus kan finnas på nya Heden.
  Bild: Wingårdhs.
 • ”Byggnadshöjd anges av vad som är möjligt med hänsyn till kvartersstorlek och innehåll, men en anpassning till omgivande bebyggelsestruktur är önskvärd. Samtidigt kan i viss utsträckning höga hus finnas inom Heden.”
 • Lägre bebyggelse i mindre omfattning kan också orienteras utefter Engelbrektsgatan med möjligheter till lokaler, handel och caféer.
 • Den föreslagna bebyggelsen skärmar av mot trafiken i Parkgatan och Sten Sturegatan
 • En urban park med exempelvis vattenlek, skridskoåkning, lekskulpturer och spännande sittplatser. Här skulle man också kunna tänka sig en konsert-/idrottshall eller kulturhus.
 • Flera stråk över Heden som idag är avskurna av parkeringar eller staket ”återupprättas”.
 • Trädvegetation och gröna ytor ska tillföras Heden, utan att dess historiska karaktär går förlorad.

Mer bakgrund för er som inte är göteborgare:

Heden, ursprungligen kallad Exercisheden, är en tolv hektar stor öppen plats med gräs- och grusplaner mellan Avenyn och ”evenemangsstråket” längs Skånegatan. Den avgränsas av Södra vägen, Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan och Parkgatan. Där finns lekplats, en boulebana och beachvolleyplaner och parkeringsplatser för drygt 1000 bilar och en bussterminal för busstrafik från Partille, Mölndal, Frölunda, Kållered, Lindome.

Sällskapet för friluftslekar 1910. I bakgrunden Engelbrektsgatan.
Sällskapet för friluftslekar 1910. I bakgrunden Engelbrektsgatan.

Heden har en lång tradition som idrottsområde, utställningsområde och plats för andra stora arrangemang. Här spelar 150 000 personer fotboll årligen, i korpen och Gothia cup. Heden används också som spelplats för gästande cirkusar, ballonguppstigningar, festplats och för enstaka större evenemang som t.ex. platsen för en VM-by under 1995, trädgårdsutställningen Hedens lustgård med mera.

Hela programmet finns att läsa på kommunens hemsida: här!

Läs också: Folkomrösta om Heden!

 

Heden 1913
Heden 1913

 

 

Föregående

Qviding tjänar miljon på flyktingbarnen

Nästa

Folkomrösta om Heden!