Spanaren återger löpande myndigheternas bedömning av situationen med anledning av flyktingströmmen.

Den 10 november rapporterades följande från några aktörer:

Migrationsverket:

Mycket ansträngt läge på alla fronter. Helgen var svår, många kom från Malmö till Västra Götaland. Av 10 200 som sökt asyl under förra veckan, var 2 800  ensamkommande barn.

Logistiken är mycket ansträngd. I nuläget bussas människor runt mellan boenden.

Läget har förvärrats sedan förra veckan.

Polisen:

Polisen bevakar centralstationen och Stenaterminalen med Tysklandsfärjan. Tidigare har man sett en avmattning i volymerna med inkommande barn men nu kommer fler igen.

Flera registrerade bråk i boenden. En registrerad mordbrand i ett tilltänkt boende i Floda.

Det är en ansträngande situation men man hanterar det med nuvarande uppdrag. Kommer det uppdrag kring fler inre gränskontroller kommer fler resurser att krävas.

Vad gäller hot och riskbilden är det en dynamisk situation. Det finns en tendens att med en högre förtätning i olika boenden rapporteras fler bråk.

Göteborgs Stad:

Man har klarat helgen vad gäller transitplatser. Staden arbetar nu med plan B för att öppna gymnastiksalar.

Göteborg flaggar för stora svårigheter med ensamkommande barn.

Göteborg menar att det är oacceptabelt att alla kommuner inte längre tar emot ensamkommande barn.

Vad gäller säkerhetsläget arbetar räddningstjänsten och polisen kring hot och bränder på boenden.

Sammanfattningsvis är läget inte förvärrat sedan i fredags. Man ser däremot med oro på trycket som ökar från Malmö med bussar till Göteborg.

Slutligen vill man uppmana alla kommuner som inte tar emot fler ensamkommande barn från transitboenden, att tänka om!

Västra Götalandsregionen:

Ansträngt läge. Primärvården är extra ansträngd.

Västtrafik och Trafikverket har en upparbetad kanal.

Läget är hårt ansträngt men inte mer ansträngt än förra veckan.

Kustbevakningen:

Läget är lugnt, det finns inga tendenser till att människor kommer till Sverige i mindre farkoster.

Om tillfälliga gränskontroller införs förändras vår arbetssituation.

Fyrbodals kommunalförbund:

Ett par kommuner säger nej till fler ensamkommande flyktingbarn. Fler kan eventuellt vara på gång.

Vad gäller boendesituationen är man orolig för såväl social oro som för bränder. Man använder boenden som inte är lämpliga och har hög förtätning.

Vad gäller personalsituationen behövs nyrekryteringar. De flesta kommuner hanterar situationen men är underbemannade. Många Lex Sarah anmäler sig själva utifrån sina brister. Det är dåliga boendeförhållanden och problematiskt att ordna skolgång för de ensamkommande barnen.

Uddevalla:

Ensamkommande barn, ca 10/vecka.

Man hanterar evakueringsboenden i nuläget.

Samverkan är bättre med Migrationsverket nu. Det kommer klarare besked och bättre förvarning.

Uthålligheten vad gäller ensamkommande barn är svår.

Man arbetar på nya boenden och på att rekrytera ny personal. Påverkan är hård på hela kommunen.

Uddevalla har pratat med sina grannkommuner om läget. Alla menar att läget är ansträngt.

Dalsland:

Åmål: Ansträngd bostadssituation i normalläget. Man har tagit emot fler än vad man har avtal för.

Mellerud: Läget är fortfarande ansträngt. Många i bostadskö. Det finns i nuläget inga evakueringsplatser. Svårt att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Budskap till andra kommuner att de behöver ta emot fler, utjämning behövs.

Bengtsfors: 100-150 mottagna. 50 EKB. Man hanterar situationen.

Färgelanda: Många med tillstånd i kommunen, inte så många med sökande. Man hanterar situationen.

 

 

Föregående

Flyktingströmmen har inte skapat kris i Göteborg

Nästa

Higab delar köpmännens oro − och hoppas kunna hjälpa till