Emigranternas hus i kommunägda Tullhuset vid Packhusplatsen drar in närmare två miljoner kronor på 30 FAS3-anställda.

Dessutom betalar Göteborgs kommun – som enligt beslut i fullmäktige 2014 är en FAS3-fri kommun –  1 350 000 kronor till verksamheten.

Ändå räcker inte pengarna för att anställa proffs.

Emigranternas hus bildades 2003. I huset finns bland annat utställningar och möjligheter att släktforska.
Stiftelsen är självständig och har ingen annan koppling till Göteborgs stad än att kommunen bidrar med pengar varje år, den hyr en 800 kvadratmeter stor lokal av kommunala Higab och har ett uppdrag från kulturnämnden.
Inkomsterna är i huvudsak det kommunala bidraget och ett trettiotal FAS3-anställda som enligt arbetsförmedlingen ska ägna sig åt ”utställningsverksamhet, arkivvård, digitalisering med mera”.
Anlitandet av FAS-3 innebär att Emigranternas hus får en viss intäkt som förra året uppgick till 1 972 000 kronor.
Pengarna räcker till att avlöna tre och en halv årsarbetare. Men inte till mycket annat.
Den svagaste punkten i verksamheten är ekonomin, konstaterar kulturförvaltningen i en utvärdering av verksamheten. Nästa år finns heller inga inkomster i budgeten för FAS3-anställda.
Se Emigranternas hus hemsida här!
Föregående

För honom är Wasaskeppet inspiration i musiken

Nästa

Vägen till Rio går via Mongoliet