DET HAR väckt en del uppmärksamhet att professor Dennis Töllborg köpt utgivningsbeviset för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Dennis Töllborg tänker använda namnet Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning till att utge en papperstidning i Göteborg tidigast 2017, uppger han själv i GT.

Handelstidningen – som var det vardagliga namnet – kom ut med sitt sista nummer den 8 september 1973. Orsaken var konkurs. Då hade tidningen funnits sedan 1832. Torgny Segerstedt var dess mest kände redaktör.

I Spanarens redaktion ingår två av HT:s sista medarbetare, nämligen Tord Melander och jag själv.

ATT ÅTERANVÄNDA namnet på en död tidning betraktar jag som ett slags gravskändning. Eller som att segla under falsk flagg om man föredrar det uttrycket. En död tidning är död och kan aldrig återuppstå.

Två gånger tidigare har det syndiga tilltaget likväl drabbat Handelstidningen. Första gången på 70-talet, då utgivningsbeviset användes till att ge ut en veckotidning. Andra gången skedde det 1984 då en sjudagarstidning fick ett kort liv.

Vill man starta en tidning måste det ske under ett nytt namn. Det är det enda anständiga.

Grundaren kan gott få ett lycka till på vägen. Så även i detta fall, dock med reservation för namnet, som sagt.

DET FINNS en lång rad svårigheter med projektet. Jag tänker inte nämna dem. Bara påpeka att företaget fordrar en hel del pengar, en mängd djupa insikter och sannolikt även tur.

Artikeln i GT innehåller ett par uppgifter som behöver förtydligas.

Den ena är att Dennis Töllborg skulle ha varit partiledare för det lokala partiet Öppna Göteborg. Partiledare var Holger Wassgren.

Den andra uppgiften rör oss i Spanaren. Nättidningen Visslan som Öppna Göteborg gav ut skulle ha havererat, enligt GT.

DEN RÄTTA BESKRIVNINGEN är att vi som ingick i redaktionen gärna hade fortsatt med Visslan – men under en fristående ägarförening. Majoriteten i partiets styrelse vägrade gå med på vårt förslag. Följden blev att alla vi i redaktionen flyttade över oss själva och allt vårt material till nystartade, helt fristående, Spanaren.

Därefter fortsatte Visslan med Dennis Töllborg som ansvarig utgivare. I maj dog Visslan. Huruvida någon velat köpa utgivningsbeviset känner jag inte till.

Föregående

Inget skattefuskande kafé i kommunens hus?

Nästa

SD och KD vill ha tuffare tag mot fattiga i Göteborg