Är det skattefusk bakom kaférörelsen på Ungdomens hus vid Frölunda Torg?

Det hävdar en visselblåsare som tipsat kommunen.

Den ansvarige ger dock besked som möjligen kan vara lugnande.

Kommunledningen och whistleblowerfunktionen fick mejl om fiket:

”I ungdomens hus på Frölunda Torg bedriver NN (Spanaren har tagit bort namnet) en caférörelse… utan att redovisa några inkomster, moms, skatter, mm. Enligt uppgift så finns inget riktigt hyresavtal heller. NN  har dessutom förtidspension…  Trots detta arbetar NN i caféet varje dag.

Omsättningen är ca 60-80 000 per månad.

Det kan inte vara kommunens avsikt att deras entreprenörer får bedriva verksamheten på ett sådant sätt.”

Den ansvarige för Ungdomens Hus, Christian Melo Fuentes, ger en förklaring som möjligen lugnar visselblåsaren:

”Vi har många som driver caféverksamhet i huset. Det kan vara fria ungdomsgrupper eller personalen ibland men även föreningar. I dagsläget har vi enbart muntliga avtal med två föreningar. Den ena är Kulturföreningen Levande Betong som öppnar för seniorverksamheten på vardagar mellan 9.00 till 15.00 när det inte är lovdagar i skolorna. Den andra är FC Frölunda som driver café på söndagar (dock ej sommar). Seniorföreningen Ekebäck driver också café på måndagar under sommaren med stöd från Fritid AFH.

Den verksamhet som oftast refereras till när allmänheten nämner ”Caféet på 1200 kvadrat” eller ”Caféet på Fågeln” är seniorverksamheten som alltså drivs av föreningen Levande Betong och det är denna jag redogör för i fortsättningen. Avtalet med dem är i huset på ungdomarnas villkor… Damerna som sköter seniorkaféet är pensionärer och jobbar ideellt… Föreningen har ett eget varulager och den är inte momsredovisningspliktig… Priserna är satta för att kunna gå runt och förhoppningsvis lämna litet överskott som kan finansiera föreningens övriga ungdomsverksamhet. För att få bruka lokalerna betalar föreningen vanlig lokalhyra till Ungdomens Hus… 5 000 kronor i månaden…

Föreningen deklarerar årligen enligt konstens alla regler …  Skattemyndigheten har även varit här på oannonserat besök och hittade inga oegentligheter…”

Vet du mer? Skriv till: redaktionen@spanaren.se

Föregående

Göteborg anställer fler och fler chefer

Nästa

Låt Handelstidningens namn vila i frid