Ensamkommande flyktingbarn riskerar att inte få ett värdigt mottagande i Göteborg.

”Situationen för Göteborgs stad är allvarlig i och med det akuta läge som råder. Antalet boendeplatser räcker inte och det är svårt att hitta nya alternativ”, skriver stadsledningskontoret i en rapport till kommunstyrelsen.

Från den 30 maj till den 17 juli tog Göteborg emot 284 ensamkommande flyktingbarn. Det är fler än vad som förväntades. Och fler blir det de kommande månaderna.

Barnen som anländer är också yngre än tidigare, 13-15 år, medan stadens boenden är inriktade på äldre barn (17-18).

För att klara av mottagandet har staden bildat en krisorganisation för att få fram fler boendeplatser och familjehem.

Utöver tidigare planerade boenden tillkommer nya:

  • Akut öppnas Ekåsa för 40 platser.
  • 30 platser upphandlas av Individia. Boendet ligger på Lorensbersgsgatan. Avtalet innebär en möjlighet att utöka till 45 platser. Start 15 juli, gradvis upptrappning till 45 platser inom två veckor.
  • 20 platser direktupphandlas av Gryning vård AB. Boendet heter Pollux och ligger i Överlida, Svenljunga. Avsikten är att ta hem placeringarna till Göteborg under hösten.
  • Akut öppnas Lillhagsparken 11 fram till den 31 december. Fyra avdelningar med 13 placeringar på varje.
  • SDF Majorna-Linné ansvarar för rekrytering av nya jourfamiljehem.
Föregående

Kommunens anställda ska lära sig propagera för Västlänken

Nästa

Tour de France-veteran i Surte räknar på sju språk