Västlänk-vivion: Det gäller att tycka rätt
Västlänk-vision: Det gäller att tycka rätt

De anställda i Göteborgs stad ska uppfostras för att lära sig tycka om Västlänken.

– Tydligen får man inte tycka fritt som anställd, säger en av stadens medarbetare. 

Hen är en av många anställda som saknar tilltro till så väl Västlänken som stadens styrande.

Det visar en enkät om Västlänken som genomförts på kommunens intranät.

Enkäten väckte inget större intresse bland stadens 50 000 anställda.

Bara 379 personer svarade. Statistiskt går det således inte att dra några som helst slutsatser om vad de anställda i Göteborgs stad tycker.

Bland de som svarade fanns gissningsvis några som jobbar med Västlänken och ger de svar på frågorna som politikerna vill se.

Några av de anställdas svar på frågan ”Vad är, enligt din uppfattning, den största fördelen med Västlänken?” låter som ekon från ledningen:

 • ”Gör att vi kan öka tågresandet till/från Göteborg. Centralstationen (säckstation) är redan idag överbelastad och för att få in fler tåg har man fått utöka antalet tåg och därmed bygga längre plattformar. VL kommer att utöka kapaciteten på våra pendeltåg från våra närkommuner. I en förlängning så kan vi också ta oss till Landvetter flygplats på 15 min. VL är en förutsättning för att knyta ihop infrastrukturen i regionen.”
 • ”Göteborg kan göras tillgängligt för flera än idag utan att vi förstör en fin stadsmiljö. Innerstaden kan fortsätta att utvecklas på ett bra sätt.”
 • ”Göteborg kan fortsätta vara attraktivt – utan trafikkaos – även när det blir allt fler som vill arbeta, besöka och vistas i staden. Handel och företag i Göteborg kan få en bra utveckling – när allt fler lätt kan ta sig in och ut från Göteborg. Göteborg som stad och dess invånare stärks av detta – med välmående företag som därigenom också får en växande marknad.”
 • ”Västlänken är till för att skapa en hållbar och attraktiv stad och region. Den ger bättre transportmöjligheter och gör det lättare för människor som bor i regionen att nå sina arbetsplatser vilket kortar ner restiden vilket ger mer fritid. Lättare att nå utbudet i innerstaden utan att använda bilen. Minskar också användandet av lastbilar vid transporter vilket också påverkar miljön.”

Andra svar andas skepsis:

 • ”Ingen. Bara att majoriteten röstat nej och detta inte respekteras av politiker.”
 • ”Det finns ingen fördel det bara kostar skattebetalarna onödiga pengar.”
 • ”Att jag själv slipper bygga den.”
 • ”Fördelen är att det är ett politiskt beslut – och sådana går alltid att riva upp!”
 • ”Ingen fördel alls. Den är tänkt ur ett fastlåst perspektiv som inte tar hänsyn till den utveckling som sker oberoende av stadens målsättningar.”
 • ”Andra alternativ är klart bättre och kan byggas ut successivt- såsom Gårdalänken.”
 • ”Kostnaderna och miljöförstöringen blir enorma och står inte i proportion till den nytta man har uppskattat/gissat'”.
 • ”För göteborgaren finns inga fördelar alls. För politiker kan fördelar finnas i form av mutor eller ”gåvor” från olika byggföretag etc.”
 • ”Finns inga fördelar utom möjligtvis arbetstillfällen. Det är ett vansinnesprojekt som leker med våra skattepengar och risker såsom framtida sättningar i staden. Ser det som en politisk lekstuga där trafikverket och politikerna håller varandra om ryggen. Men det är väl ingen av dom kvar i arbetslivet när projektet skall vara klart så dom är väl ansvarsfria.”
 • ”Att kommunledningen kan slå sig själva i ryggen och tycka att dom är duktiga.”
 • ”Västlänken är skit. Det är enbart politikerna och byggföretagen som tjänar på den.”

Framför allt uttrycker många anställda kritik mot den politiska ledningens brist på respekt för folkviljan:

 • ”Tycker det är svårt med en fråga som är så infekterad och där olika delar blandas samman, där alla beslut redan är fattade (i princip) och där möjligheten för medborgarna att påverka känns ganska liten.”
 • ”Känner inte att jag som medarbetare i Göteborgs Stad måste stå bakom och stödja Västlänken …  frågor kring demokrati, politikerförakt, aktivt medborgarskap, inflytande, tonläge, framtidstro, jämlikhet och dylikt är kanske mer relevant i mitt arbete…”
 • ”Det finns andra alternativ som har stått i tidningen men jag tror att de styrande inte kan med att ta tillbaka beslutet, och att lyssna till medborgarna verkar inte vara aktuellt. Ingen av de styrande vet vad demokrati är.”
 • ”Beslutet att bygga västlänken är odemokratiskt taget.”
 • ”Jag och alla på min arbetsplats kommer att motverka vad vi kan samt hänga ut de politiker och tjänstemän som inte följer folkviljan och lägger ner projektet.”

Också på frågan ”Vad upplever du som det största problemet med Västlänken?” återkommer kritik mot kommunens toppstyrning.

 • ”Ingen respekt för befolkningen då majoriteten röstat nej.”
 • ”Att dom flesta är emot hela projektet, och att kommunen går emot folkets vilja.”
 • ”Tilltron att man som medborgare kan påverka utvecklingen är inte hög. Politiker kan/vill/orkar inte backa, och att det är en svår sits man hamnat i är lätt att förstå.”
 • ”Absolut största problemet med västlänken är att politikerna skiter fullständigt i vad göteborgarna tycker.”
 • ”Att det sker utskick till oss anställda, som propagerar för projektet.”
 • ”Att politiker förenat sig i en närmast ohelig allians.”

Trots, eller på grund av, att så få svarade på enkäten oroar sig politikerna över den misstro som riktas mot dem. En misstro som finns även bland anställda som är positiva till Västlänken men anser att politikerna misslyckats med att stå upp för beslutet och klargöra vad det betyder.

För att vända opinionen och få de anställda att prata väl om Västlänken i kontakterna med kommuninvånarna utsätts de för särskild propaganda – av de ansvariga kallad information – eftersom misstron anses bero på att kritikerna inte är tillräckligt insatta i saken.

”Västlänken berör många. Som anställd i Göteborgs Stad är det bra att vara lite extra insatt”, skriver Anette Palle, kommunikationsansvarig för projekt Västlänken, på kommunens intranät.

”Under den här rubriken kommer vi att skriva om Västlänken till dig som jobbar i Göteborgs Stad […] det är inte omöjligt att man som anställd kan få frågor om projektet, vilket är anledningen till att vi kommer att publicera information då och då.”

Hennes ambition är inte att ta kritiken på allvar utan att ”möta tankar, funderingar och även oro som dyker upp” för att ”sträva efter ett så bra samtal som möjligt med göteborgarna” och ”förmedla den vision som har slagits fast om hur göteborgssamhället kan och bör utvecklas”.

 

Läs också: kommunen satsar miljoner i propaganda 

Föregående

Johan Nyhus (S) ber om ursäkt för de italienska spårvagnarna

Nästa

Akut brist på platser för ensamkommande flyktingbarn