Marknadsundersökningsföretaget Intermetra, som bland annat arbetar för Västtrafik och Göteborgs stad, anklagas för att inte följa arbetsmiljölagar och arbetsrättslagar vad gäller arbetstider.

”Jag undrar vad ni politiker gör åt detta?”, skriver en tipsare till kommunalrådet Johan Nyhus.

Hen menar att politikerna borde kunna påverka företaget.

”För ni har väl ändå möjligheten att själva bestämma vilka aktörer ni ska plocka in?”

Intermetra tillbakavisar anklagelserna men medger att företaget inte slutit kollektivavtal.

”Intermetra har inget kollektivavtal, vi är ett litet företag med nära mellan kollegerna och har inte sett det som nödvändigt hittills. Vi har ingen tvist med något fackförbund.

Jag vet inte vari uppgifter om brister vad gäller arbetsmiljö och arbetstid består. Det låter för mig allvarligt men jag har inte fått några sådana uppgifter.

Någon fackklubb har absolut inte motverkats, under mina år på Intermetra har jag inte heller hört någon vilja säga sig bilda en sådan. Om någon vill det är de mer än välkomna. Majoriteten av oss, inklusive mig själv, är fackanslutna”, säger företagets vd Anders Lindahl.

Västtrafik uppger att företaget inte har rätt att kräva kollektivavtal i samband med upphandlingar av tjänster.

– Enligt våra upphandlare får vi inte lov att ställa sådana krav i upphandlingen. Detta enligt en tidigare EU-dom, säger Lena Johansson, kommunikationsstrateg på Västtrafik.

Föregående

105-årings behov av hjälp kom i kläm mellan staden och regionen

Nästa

Allvarlig kritik mot föräldrakooperativ förskola i Linnéstaden