Göteborgs kommun skänkte tre miljoner kronor till företaget som bygger Göteborgs nya arena i Kviberg. 

Det har fått Konkurrensverket att reagera.

En punkt i kommunens avtal om Göteborgs nya arena i Kviberg var glasklar: Företaget Sefa, numera Serneke, skulle bekosta sanering av den kommunägda marken, inklusive hanteringen av förorenade schaktmassor och förorenat  grundvatten.

Föroreningarna bestod bland annat av bly från militärens skjutbana.

När saneringen visade sig bli dyrare än vad Serneke tänkt sig skänkte kommunen tre miljoner till företaget.

Konkurrensverket skriver:

”… Ni friskrev er från ansvar avseende markens beskaffenhet och SEFA avsade sig rätten att rikta anspråk mot er i den frågan. Likväl nedsattes exploateringsbidraget från 5 000 000 kronor till 2 000 000 kronor med hänvisning till att marksaneringen var mer omfattande än förväntat. Vänligen redogör för varför ni gjort denna eftergift … Bifoga även underlag för beräkningen.”

Konkurrensverket granskar affären med Göteborgs nya arena efter en anonym anmälan om att Göteborg struntat i lagen om offentlig upphandling och låtit IFK Göteborgs sponsor, byggbolaget Serneke, ta hand om bygget utan att fråga om någon annan byggare skulle vara intresserad. 

Det Konkurrensverket nu utreder är om bygget borde ha upphandlats i konkurrens.

”Ni har valt att låta marksaneringen ingå i genomförandeavtalet, som inte upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Köp av marksanering är en tjänst som enligt huvudregeln ska upphandlas enligt LOU. Vilket av undantagen i LOU har ni ansett vara tillämpligt?

Vilket värde uppskattar ni marksaneringen till?

Hur bestämdes storleken på exploateringsbidraget respektive planavgiften i genomförandeavtalet? Vänligen bifoga underlag.

Föregicks ingåendet av genomförande- eller tilläggsavtalet av någon utredning kring tillämpligheten av LOU? Vänligen sänd eventuella PM, rättsutredningar, protokoll etc. där detta framgår”, skriver Konkurrensverket som vill ha svar på sina frågor senast den 18 maj.

 

BAKGRUND:

Göteborgs nya arena är en multisportanläggnng i Kvibergs park på 45 300 kvadratmeter och sju  våningar med allt från längdskidåkning till handboll och fotboll. Grundskola och gymnasium med idrottsinriktning. Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, konferens, restaurang, bar och caféer.

Anläggningen ska öppnas i sommar.

Föregående

Göteborgs kommun satsar miljoner på mjölkproduktion?

Nästa

Martin Wannholt smider planer för framtiden i en minimal skrubb