Inför nära nog öppen ridå har det har stormat åtskilligt kring Göteborgs största kommunala bolag, Göteborg Energi, det senaste året. Orosmolnen ligger alltjämt täta över huvudkontoret Ellysepalatset och verkar inte vilja skingra sig.

På självaste luciadagen förra året briserade ett internt missnöje som pyrt länge i bolaget, då anställda och chefer i ett nytt, öppet brev till styrelsen krävde att bolagets VD Lotta Brändström skulle sparkas.

Det fick styrelsens avgående vice ordförande Martin Wannholt (m) att tala om häxjakt och han stöttade därmed ordföranden Kia Andreasson (mp) i hennes försvar av Lotta Brändström.

31 chefer har lämnat

Den omstridda VDn tillträdde sin post i oktober 2011. Sedan dess har inte mindre än 31 chefer på olika nivåer lämnat bolaget. Den senaste i raden att sluta förra året var produktionsdirektören Bengt-Göran Dalman. Som motiv angav han att han skulle ha blivit sjuk om han stannat kvar.

I det öppna brevet stod det bl a at ”VD företräder en ledarstil som är kontrollerande, hotfull och aggressiv” samtidigt som bolaget ”har en styrelseordförande som uppmanar de fackliga företrädarna att inte prata om situationen på företaget”.

Snabba strukturomvandlingar

Brevet kom till styrelsen i samma veva som den numera oberoende moderaten Martin Wannholt avgick som vice ordförande. Hans förklaring till turbulensen är de stora och snabba strukturomvandlingar som ägt rum i bolaget på senare tid. Han anser att dessa förändringar varit nödvändiga p g a bolagets tidigare starka expansion med lånade pengar och satsningar på olönsamma projekt som GoBigas ute på Hisingen.

Samtidigt deklarerade Kia Andreasson i en GP-intervju att det är och har varit vitaliserande för företaget med utbyten på chefsposter och att Lotta Brändström inte gör annat än det hon fått order om av styrelsen.

Inte det enda problemet

Men upprördheten bland de anställda är inte det enda som ger ledningen i Göteborg Energi huvudvärk. Ute på Hisingen står den relativt nybyggda anläggningen för produktion av biogas, som bl a kan ersätta bensin, och kostar pengar varje dag.

Anläggningen beräknades kosta 1,2 miljarder att bygga men slutnotan hamnade på 1,5 miljarder. Verket som är byggt i ”halvskala” kanske blir lönsamt om några år. F n finns det lösa planer på att då bygga en dubbelt så stor anläggning för förädling av s k GROT, skogsavfall av grenar, rötter och toppar, till biogas.

Blåsigt även kring vindkraftparken

Ett annat projekt som kostat åtskilligt med huvudbry och pengar är den vindkraftpark Göteborg Energi vill anlägga mellan inseglingsrännorna till Göteborgs hamn. I december förr året avslog Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg efter syn på plats bolagets begäran.

Efter domstolens utslag talade bolaget om att överklaga beslutet men så sent som vid styrelsesammanträdet 10 februari i år hade inget beslut fattats. Frågan om ett eventuellt överklagande bordlades till nästa styrelsemöte 25 mars. Bolaget har av domstolen fått anstånd att fullfölja ett eventuellt överklagande fram till 1 april.

Miljonbelopp i böter

Som om allt detta inte vore nog drabbades Göteborg Energis dotterbolag Din El i slutet av förra året av en obehaglig överraskning. Vid jultid damp det ned ett krav från den statliga Energimyndigheten att betala böter på över 22 miljoner kronor för konsekvent felaktig deklaration av försåld el åren 2008―2012 .

Göteborg Energi fick möjlighet att yttra sig till Energimyndigheten och anförde bl a att bolaget hade rapporterat misstaget så fort det hade upptäckts.

Energimyndigheten var emellertid obeveklig och gav Göteborg Energi tre veckor på sig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Linköping. Huruvida detta skett finns det inga uppgifter om vare sig på Göteborg Energis hemsida eller Din Els.

Som grädde på moset drabbades Göteborg Energis dotterbolag GothNet i december förra året av en stämningsansökan från Konkurrensverket om misstänkt anbudsfusk, vilket det finns mer att läsa om här och här.

Föregående

Rättegången mot GothNet och TeliaSonera först 2016

Nästa

Chockerande med så många sekreterare