Både GothNet och TeliaSonera har förnekat brott från första dagen det avslöjades att Konkurrensverket lämnat sin stämningsansökan avseende misstänkt anbudskartell till Stockholms tingsrätt.

Nu väntar bolagen på rättegången som beräknas äga rum i början av nästa år. Vad händer under tiden?

För närvarande arbetar ett koppel advokater med de yttranden som Stockholms tingsrätt har begärt in från de båda bolagen. Men sedan dröjer det som sagts innan det är dags för rättegång.

”Välkomnar en prövning”

GothNet och TeliaSonera avvisar alltså Konkurrensverkets påstående om otillåten anbudsgivning. Så här kommenterade Sofia Söder, VD i GothNet, stämningsansökan:

― Vi välkomnar en prövning. Vår uppfattning är att vi har följt de lagar och regler som finns. Eftersom en juridisk process nu har inletts har jag inga ytterligare kommentarer.

Inte heller vill Sofia Söder gå in på vilka frågor hon fått av Konkurrensverket före stämningsansökan eller de svar hon lämnade då.

”Glädjande nog vann vi”

Sofia Söder var inte VD i GothNet då upphandlingen genomfördes utan VD var Mats Dveret. Sofia Söder var visserligen anställd i GothNet men medverkade inte i upphandlingen.

Så här kommenterade dåvarande VD affären bland annat årsredovisningen för 2009:

”GothNet har varit Göteborgs enda leverantör av dataförbindelser sedan vi vann den förra konkurrensutsatta upphandlingen. Förra året genomfördes en ny upphandling, eftersom gällande avtal inte medgav ytterligare förlängning. GothNet vann, glädjande nog, även denna upphandling. Avtalet är oerhört viktigt för oss, eftersom Göteborgs stad är vår största kund och samtidigt vår ägare.”

TeliaSonera: Skälen redovisade

I samband med stämningsansökan lämnade TeliaSonera en skriftlig kommentar, i vilken man bl a kan läsa följande:

”TeliaSonera har på ett transparent sätt medverkat i Konkurrensverkets utredning och tydligt redogjort för skälen varför vi bedömde att vi inte kulle kunna vinna Göteborg stads upphandling och därför beslutade att inte lämna in något anbud. TeliaSonera anser att den information GothNet kan ha fått från TeliaSonera inte kan ha påverkat utfallet av upphandlingen eller de priser som Göteborgs stad fått genom upphandlingen.”

Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och förvaltar Göteborgs stadsnät för data- och telekommunikation och möjliggör valfrihet på telekom-marknaden för såväl företag som invånare.

TeliaSonera AB är ett börsnoterat telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera är verksamt i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet.

TeliaSonera har anklagats för mutbrott i samband med sin marknadsetablering i Uzbekistan och Azerbajdzjan samt har medverkat till nedstängning av websajter och blockerat sms-trafik i Tadzjikistan på den diktatoriska regimens begäran.

Inga rättegångar med TeliaSonera som svarande har genomförts. Ledningen för TeliaSonera tvingades lämna sina poster sedan Uppdrag Granskning 2012 hade avslöjat hur det av allt att döma gick till vid bolagets kostsamma etableringar i Eurasien.

Föregående

Kommunala bolag fastnade i revisorsfälla

Nästa

Rättegången mot GothNet och TeliaSonera först 2016